Kvarteret Arkivet

Kvarteret Arkivet

2015 fick vi uppdraget av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) att bygga kvarteret Arkivet 5. 

Projektet omfattade nybyggnation av äldreboende med drygt 70 boendeenheter samt 28 seniorlägenheter i Lund. Projektet var fördelat på två hus varav ett har källare med parkeringsgarage och takterrass.

Projektet stod klart i oktober 2017, ett halvår innan planerat slutdatum. Projektsumman var cirka 154 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Övrigt
Region:
Skåne / Region Syd
Färdigställande:
Oktober 2017
Kund:
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Kontaktperson

Kristian Jansson

Regionchef, Syd

Östergatan 18, 211 25 Malmö