H22 Alone Together

H22 Alone Together    

H22 Alone Together är Serneke, Lunds universitets, Malmö universitets, Öresundskrafts och Helsingborg stads gemensamma forskningsprojekt kring framtidens boende. Projektet är en del i vår medverkan i den internationella stadsmässan H22 City Expo, som ägde rum i Helsingborg 30 maj till 3 juli 2022.     

Ett samverkansprojekt för att möta framtidens boendefrågor under stadsmässan H22 city expo

Serneke bygger och utvecklar projekt i hela Helsingborg. Störst avtryck i Helsingborg gör vi i Oceanhamnen där vi förvandlar industrihamnen till en spännande och hållbar stadsdel. Att vara en partner i H22 City Expo ser vi som en självklarhet för att även fortsättningsvis ha möjlighet att vara med och utveckla både Helsingborg, helsingborgarna och oss själva.

Vi vill genom H22 skapa ett kreativt utrymme för dialog, med syfte att fånga medborgarnas livsstil och hitta cirkulära lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till en smartare och mer hållbar stad. Vi vill undersöka hur trender såsom ökad ensamhet, förändrad familjesammansättning, ökat hemarbete och ett ökat fokus på en hållbar livsstil påverkar H22-besökarnas preferenser i utformningen av framtidens boende. Vi önskar att det som byggs i framtiden utvecklas mer utifrån livskvalité och mänskliga behov.

Under H22 kommer en ”think tank” aktiveras och i medborgardialog kommer vi på djupet undersöka hur tankarna ser ut om framtidens utmaningar, boende och innovationer. Hur kan vi lösa framtidens problem med smarta lösningar idag? Oavsett boendeform, familjesammansättning eller ekonomiska förutsättningar. Och med miljön nära hjärtat.

Besökarna på H22 kommer få bli en del i utformningen av framtidens boende och även få möjlighet att prova vår modell och simulera framtidens boende. Samtidigt som idéerna sparas som ett bidrag till Alone Together.

Det hela kommer mynna ut i ett faktiskt bostadskoncept och ett nytt bostadshus i Helsingborg där medborgarna har varit delaktiga i att motverka ensamhet och göra det lätt att leva hållbart. Både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Läs mer om H22 city expo och ta del av vårt program

Framtidens vardagsrum

Under H22 City Expo skapar vi Framtidens vardagsrum. En mötesplats där besökarna kan ta del av aktuella föreläsare och där branschen och näringslivet har en avslappnat mötesplats där man kan ta del av utställningen ”Alone Togegether” eller diskutera ett enskilt ämne.

Läs mer på vår partnersida.

Se inspirationsfilmen.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Hållbara lösningar
Region:
Region Syd

Kontaktperson

Jonas Håkansson

Affärschef, Projektutveckling, Syd

Östergatan 18, 211 25 Malmö