Barkarby City

Barkarby City

I juni 2020 vann detaljplanen laga kraft som ska omvandla Veddesta industriområde till en ny stadsmiljö, där Serneke har sin markanvisning för sex kvarter. Med en blandning av bostäder, arbetsplatser, restauranger och butiker i det nya Barkarby City så skapas ett nytt regionalt centrum med hållbarhet och hälsa i fokus.

– Barkarby är ett av de mest intressanta områdena i regionen och vi är väldigt glada att ha fått förmånen att bidra till stadsutvecklingen tillsammans med Järfälla kommun. Tack var den omsorgsfulla process som kommunen med aktörer i området har genomfört har vi nu färdiga detaljplaner utan några överklaganden. Vi ser fram emot nästa steg i projektets utveckling och att kunna fylla byggrätterna med relevant, attraktivt och spännande innehåll, säger Patrik Lindström, vice VD Serneke Sverige AB.

En av Stockholms viktigaste infrastrukturnod
Vid Barkarby station byggs det en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen där tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar kommer finnas i direkt anslutning till vararandra.

Nästa steg
Nu går vi in i en intensiv period där vi utreder och planerar för en möjlig byggstart 2021. Målet är att komma igång så snart som möjligt för att fortsätta resan med den nya stadsdelen. De första etapperna planeras innehålla både bostäder och kommersiella verksamheter med ett aktivt innehåll.

Intressant?
Läs mer och gör en intresseanmälan på vår nyproduktion i Järfälla hos Serneke Bostad.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter / Sportanläggning / Övrigt
Region:
Region Stockholm / Region Öst

Kontaktperson

Carolina Lejon

Business Controller, verksamhetsutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm