Skattkärrsskolan

Skattkärrsskolan

I sarmverkan med Karlstads kommun utför vi en om- och tillbyggnad av Skattkärrsskolan i Karlstad.

Vi har tecknat ett totalentreprenadavtal i samverkansform med Karlstads kommun för om- och tillbyggnad av Skattkärrsskolan i Karlstad. Entreprenaden är uppdelad i två etapper, där etapp 1 innefattar en tillbyggnad av skolan i två plan och omfattar cirka 2 000 kvadratmeter. Den första etappen beräknas stå klar i december 2022.

Etapp två startar i januari 2023 och omfattar bland annat nytt storkök. I entreprenaden ingår även att byta ut och uppdatera tekniska system, där den gamla pellets- och oljeuppvärmningen byts ut mot en mer miljövänlig bergvärmeinstallation. Omfattande markåtgärder ingår också i kontraktet där utemiljön ges en ordentlig upprustning för att främja lek och rörelse.

Hela om- och tillbyggnaden av Skattkärrsskolan väntas stå klar under hösten 2023.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Region:
Region Mitt
Kund:
Karlstads kommun

Kontaktperson

Magnus Grude

Arbetschef, Värmland

Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad