Väsjön

Väsjön

I juni 2016 ​​ingick vi ett avtal med NNC Fastighetsutveckling om att förvärva 96 bostadsbyggrätter omfattande cirka 8 400 kvadratmeter bruttoarea i Väsjön Sollentuna, norr om Stockholm. Nu börjar ett nytt bostadsområde växa fram. 

Runt Väsjön planeras en variationsrik och naturnära stadsutveckling med det aktiva livet i centrum. Hela området utvecklas med fokus på hållbarhet, både när det gäller boende- och livsmiljö.

I Väsjön kommer vi att bygga lägenheter i olika storlekar som passar in med allt fint runt omkring. Just nu håller en detaljplan på att tas fram tillsammans med Sollentuna kommun.

Läs mer och gör en intresseanmälan på vår nyproduktion i Sollentuna hos Serneke Bostad.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst

Kontaktperson

Carolina Lejon

Business Controller, verksamhetsutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm