Tjänster

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. 

Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad. Vi erbjuder tjänster inom bygg, anläggning och projektuteckling


Vår syn på samverkan

Samverkan och partnering är ett sätt att få alla att jobba mot samma mål, förstå varandras behov, utmaningar och affär. Genom vårt arbetssätt så är målet att få en mer kostnadseffektiv, bättre och mer driftsmässigt optimerad produkt. Vi tycker att det är ett framgångsrikt recept för att skapa effektiva och framgångsrika projekt tillsammans. Läs mer om samverkan och partnering.

Kunden i fokus

Vi sätter ett stort värde i långsiktigt hållbara kundrelationer, om inte annat vittnar vår snabba utveckling om detta. Utan en ambition att överträffa kundernas förväntningar hade vi inte kunnat vinna förtroende för nya och större projekt. Vi eftersträvar att kunden både funktionellt och kostnadsmässigt får en bättre produkt än de förväntat sig. Kostnadsmedvetenheten finns i ryggmärgen och vi prövar genomgående alla kostnader.


Förändring är ett konstant tillstånd hos oss

Vår bransch anses av många som konservativ, därför ser vi en fördel i att inte vara ett konservativt byggbolag. För att kunna vara lite bättre än konkurrenterna och kunna bygga billigare, bättre eller mer rationellt så måste vi våga ifrågasätta. För att omsätta det i praktiken har vi konsekvent rekryterat medarbetare som motiveras av ett eget driv att göra rätt saker och medvetet anpassat en organisation därefter. Läs mer om våra värderingar

 

kontakta oss 

Samverkan och partnering

Så kan vi jobba tillsammans

Kontakta oss

Har du frågor, vill komma i kontakt med en specifik person eller vill anlita Serneke. 

Välkommen att höra av dig!

Konceptförskolan Atrium

Nästa generation förskola

Våra projekt

Se våra projekt