Samverkan och partnering

Genom en samverkan i hela projektet, från ett tidigt skede, ökar förutsättningarna att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för dig som kund. 

Samverkan och partnering är ett sätt att få alla att jobba mot samma mål, förstå varandras behov, utmaningar och affär. Genom vårt arbetssätt så är målet att få en mer kostnadseffektiv, bättre och mer driftsmässigt optimerad produkt. Vi tycker att det är ett framgångsrikt recept för att skapa effektiva och framgångsrika projekt tillsammans.

Varför jobba i partnering och samverkan?

En mycket tydlig ambition för oss som bolag är att vara nära kunden. Detta har alltid varit vår styrka och ett förhållningssätt som gjort oss framgångsrika historiskt. Att arbeta i samverkansform innebär att vi skapar närhet, förståelse och trygghet i relationen och projektet.

Det blir inte bara säkrare, rättvisare, effektivare och skapar en ekonomisk förutsägbarhet som gynnar båda parter. Det är dessutom mycket roligare att arbeta tillsammans som ett lag. Genom samverkan kan vi också skapa en gemensam kunskapsökning och en långsiktig relation som i sin tur skapar hållbarare projekt för nästa generation.

Varför välja Serneke i partnering och samverkan?

Serneke är ett värderingsstyrt bolag där våra kärnvärden är centrala i hela vårt förhållningssätt. Vår vilja att tillhöra och tillföra något nytt är uttalad och engagemanget i att bidra positivt till samhällsbygget är omvittnat.

En medarbetare på Serneke är:
Engagerad & modig, ärlig & respektfull, enkel & handlingskraftig och visionär & lösningsorienterad. Mer om våra värderingar.

Det är också detta man som beställare får i samverkan med oss. Vi har inte bara en tydlig modell och process för partnering/samverkan. Vår heltäckande affär som omfattar kompetens inom bygg, anläggning, projekt- och fastighetsutveckling, tillsammans med en tydlig regional organisation med närhet till kunden och affären, ger sammantaget ytterligare styrka i en partnering- och samverkansprojekt.


Välkommen att kontakta oss

Samverkan Sylteskolan, Trollhättan

 

Förutsättningar för ett lyckat projekt

Projektet ska vara av rätt karaktär. Parterna måste så klart också vara de rätta för varandra – båda parter ska se fördelarna med samverkansformen. I partnering / samverkan handlar det till stor del om att man tar ett gemensamt ansvar för projektet och flyttar fokus från den egna organisationen och ekonomin till projektets bästa.

Det kräver också att det finns ett förtroende mellan parterna som tar sig uttryck i tillit och ärlighet i samarbetet, ett förhållningssätt som måste odlas för att hålla över hela projektets tid. Rätt kompetens på rätt tid och plats är ytterligare en förutsättning som ska tillgodoses för ett lyckat resultat.