Tjänster

Serneke är en av Sveriges snabbast växande byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. 

Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

Vår syn på samverkan

Från starten har vi satt begreppet engagerande högst på agendan. För att kunna förutse våra kunders behov och förväntningar är det viktigt att vi gemensamt skapar en öppenhet och ett ömsesidigt förtroende. Vår erfarenhet är att en hög grad av förståelse för våra kunders behov och förväntningar ger oss bättre möjlighet att vara proaktiva och undvika missförstånd. Vi uppskattar en rak och öppen dialog.

Serneke sätter ett stort värde i långsiktigt hållbara kundrelationer, om inte annat vittnar vår snabba utveckling om detta. Utan en ambition att överträffa kundernas förväntningar hade vi inte kunnat vinna förtroende för nya och större projekt. Vi eftersträvar att kunden både funktionellt och kostnadsmässigt får en bättre produkt än de förväntat sig. Kostnadsmedvetenheten finns i ryggmärgen och vi prövar genomgående alla kostnader.


Förändring är ett konstant tillstånd hos oss

Vår bransch anses av många som konservativ, därför ser vi en fördel i att inte vara ett konservativt byggbolag. För att kunna vara lite bättre än konkurrenterna och kunna bygga billigare, bättre eller mer rationellt så måste vi våga ifrågasätta. För att omsätta det i praktiken har vi konsekvent rekryterat medarbetare som motiveras av ett eget driv att göra rätt saker och medvetet anpassat en organisation därefter.

Tydliga mål och gemensamma riktlinjer som samtidigt möjliggör en individuell frihet motiverar och stimulerar kreativitet och utveckling. En utveckling som vi menar är grunden för allt förbättringsarbete och en förutsättning för att vi skall prestera lite bättre. Prestigelösheten skall sitta i väggarna och kulturen präglas av att tillsammans överträffa våra egna och kundernas förväntningar.