Fastighet

Utvecklar och förvaltar fastigheter för långsiktig värdestegring. I nära samverkan med affärsområdet Projektutveckling förvärvas och utvecklas fastigheter med god potential till positiv värdeutveckling. Förvaltning sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via intresseföretag. 

Kom i kontakt med någon på Fastighet

Välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något gällande vår fastighets-verksamhet. 

Säve flygplats
I maj 2016 tillträdde vi Säve flygplats strax utanför Göteborg och blev därmed ny ägare av flygplatsområdet inklusive samtliga byggnader. I december 2018 sål...

Andra fastighetsprojekt