Projektutveckling

En självständig, ledande aktör och självklar partner för kommuner, fastighetsägare och hyresgäster.

Vår verksamhet spänner från projektidé till och med fastighetsförvaltning. Vi driver projekt i tidiga skeden, projekt med ett ansvar/risktagande utöver traditionella entreprenader, byggledning och byggherrens roll i genomförandeskedet samt fastighetsägarens roll och ansvar för förvaltning.

Projekten består av både bostadsprojekt och kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa.

Med kompetens, uthållighet, kreativitet, struktur och kostnadseffektivitet skall vi etablera oss som en attraktiv aktör och utmana marknadsledarna.

Vi förstår, anpassar oss och tar till vara de lokala förutsättningarna för att skapa mervärde och konkurrenskraft.

Kom i kontakt med någon på Projektutveckling

Välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något gällande vår projektutvecklings-verksamhet. 

Magasinhusen
Magasinhusen i norra Borstahusen, Landskrona, är en av våra första egenutvecklade projekt i staden. Här bygger vi 99 nya lägenheter i tegel  som speglar...

Bostäder i egen regi

Relaterade projekt

Karlatornet
Nu får Göteborg sin första riktiga skyskrapa som också blir Nordens högsta byggnad. Byggnaden blir 245 meter hög och dess placering på Lindholmen gör att des...

BOSTAD

Söker du bostad?

Sernekebostad.se