Framtidens idrottshall

Hur bygger vi en lönsam idrottshall som välkomnar alla? Det var en fråga vi tog oss an tillsammans med White arkitekter för att skapa en flexibel mötesplats för att gynna lokal idrott och hälsa med en kalkylerad kostnad och förutsägbar ekonomi.

Koncept

Konceptidrottshallen är utvecklad i två storlekar, en Bashall och en Plushall. Bashallen utgår från en hall med en handbollsplan och tillhörande omklädningsrum. Yta adderas inom samma fotavtryck genom att funktioner placeras även över omklädningsrummen. Plushallen adderar ytterligare omklädningsrum och kompletterande funktioner och flexibla ytor i anslutning till entréhallen motsvarande ytterligare en handbollsplan över omklädningsrummen inom en kompakt volym.

Handbollshallens mått i både Bashallen och Plushallen motsvarar kraven för tävlingsmatch. Den extra handbollsplanen i Plushallen har en lägre rumshöjd men fungerar väl för barn upp till 12 år och även för de flesta träningsformer och aktiviteter oavsett ålder.

 

Vi erbjuder 2 olika koncept för framtidens idrottshall:

Bashall - Med utrymme för idrotten.
Ladda ner ritning >
Plushall - Flexibilitet för dina lokala förutsättningar
Ladda ner ritning >

En välkomnande mötesplats

Entréhallen är gestaltad som en välkomnade mötesplats med möjlighet att få överblick, orientera- och uppehålla sig. Man får en glimt av aktiviteten i hallen och ser tydligt dörrarna till omklädningsrummen. Här finns en bred amfitrappa för att samla klasser och grupper före och efter lektioner och träningspass. Här finns också ett pentry som kan användas av föreningar eller till en servering.

I Konceptidrottshallen placeras glasytor och sittnischer så att aktiviteten kommuniceras utåt och entrén välkomnar besökarna. Målad träpanel utvändigt skapar förutsättningar för att byggnadsvolymen lätt ska kunna integreras i olika sammanhang. Träytor invändigt skapar en varm och ombonad känsla.

Kostnadseffektiva lösningar

Omklädningen öppnar med små medel möjligheter att välja om man vill byta om och duscha i grupp eller enskilt. Alla går in och ut ur omklädningsrummet genom samma dörr och man deltar i samlingar före och efter match på samma villkor.

Nischer som ger insynsskydd till omklädningsrummen från hallen skapar också utrymme för små läktare där föräldrar kan få plats.

Flexibilitet i fokus

Våningen över omklädningsrummen i Bashallen eller ytan vid sidan av omklädningsrummen i Plushallen kan utvecklas flexibelt. Kompletterande funktioner som föreningsrum/mötesrum och gruppträningssalar kan få plats, eller något annat anpassat till lokala förutsättningar.

Grundtypens sadeltak kan växlas mot en takterrass där ytterligare idrottsplaner och utrymme för rörelse och lek kan adderas på en trång tomt.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Framtidens idrottshall

Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda En färdigprojekterad idrottshall med en kalkylerad kostnad och förutsägbar ekonomin. Detta hjälper dig att spara tid genom att direkt kunna lämna in bygglovsansökan.

På så sätt kan man till en lägre kostnad skapa en mötesplats för lokalortens idrott där alla är välkomna att uppleva och inspirera varandra till rörelseglädje.

 

Nyheter

Klimatdeklaration

Med ökade krav på en mer hållbar samhällsutveckling har Serneke gjort en klimatdeklaration för förskolan Atrium. En klimatdeklaration innebär att man beräknar byggnadens koldioxidutsläpp, till exempel genom val av byggnadsdelar, vilka skeden av byggprocessen eller byggnadens livslängd.

Genom att utföra beräkningen i ett tidigt skede går det att göra aktiva val som påverkar byggnadens koldioxidutsläpp på ett positivt sätt.

Nyheter

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Atrium följer de nya föreskrifterna som bland annat tar upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. De skärpta reglerna om skydd och tillgänglighet finns med i Atriums utformning.

Strategiska samarbetspartners

Genom ett tidigt samarbete med diverse strategiska partners vill Serneke göra Atrium ännu mer attraktiv för en marknad som värdesätter hållbarhet. Bland annat är förskolan designad med en trästomme och det finns golvvärme i alla pedagogiska utrymmen.

– Hälsa och ensamhet är två samhällsfrågor där en ny typ av idrottshall kan spela roll.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Serneke

Projektledare

Serneke

White arkitekter

Arkitekter

White arkitekter