Hållbarhet

Vi anser att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt under god lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling. Genom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla städer, orter och samhället i stort.

Serneke ska vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi skall vara det självklara valet då en kund specifikt prioriterar en minimerad miljöpåverkan för sitt projekt.

Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten, garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan.

Serneke Bygg och Serneke Anläggning är certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001.