Integritets-policy

Vi på Serneke Group AB värnar om din integritet. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter eller uppgifter som i kombination med annan information kan bli personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress och uppgifter om IP-nummer eller liknande. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-post, adress, födelseår, arbetslivserfarenhet, önskemål om bostad och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Serneke Group AB, org.nummer: 556669-4153,  Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg är personuppgiftsansvarig om inte något annat anges.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra åtagande gentemot dig samt för att kunna erbjuda god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

 

Nedan följer för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar, med stöd av vilken rättslig grund samt hur länge vi lagrar uppgifterna.

Bostadsprojekt

Om du är bostadsintressent behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du lämnat intresseanmälan till ett eller flera enskilda bostadsprojekt behandlar vi dina uppgifter för att kunna ge dig information om det enskilda bostadsprojektet samt för att kunna bjuda in dig till säljstart.

  Typer av personuppgifter:  För- och efternamn, adress, e-post, telefonnummer och födelseår.

  Rättslig grund:  Samtycke.

  Lagringstid: Till dess samtycke återkallas eller bostadsprojektets försäljning har upphört.

 • För att du angett att du vill få nyhetsbrev från oss för att ta del av vad som händer på Serneke och vilka bostadsprojekt som är på gång.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn och e-post.

  Rättslig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Till dess samtycke återkallas.

 • För att vi ska kunna föra statistik och göra marknadsanalyser.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, födelseår och i vissa fall förekommer specifika önskemål kring bostad.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: Till 2 år efter att bostadsprojektet är slutsålt.

Om du är bostadsköpare behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du är köpare av ett eller flera av våra bostadsprojekt, dels i syfte att ingå ett avtal samt för att fullgöra köpeavtal av bostaden.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, personnummer, adress (nuvarande och kommande), telefonnummer, e-post, uppgifter om lånelöfte och kredituppgifter.

  Rättslig grund: Avtal.

  Lagringstid: 2 år efter tillträde av bostadsprojektet (förutom lånelöfte och kredituppgifter som tas bort direkt efter tillträde).

 • Som köpare i ett eller flera av våra bostadsprojekt erbjuds du vid två tillfällen att delta i en kundenkät som ger oss värdefull återkoppling på våra bostäder och vår service.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, personnummer, adress (nuvarande och kommande), telefonnummer, e-post.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: 2 år efter tillträde av bostadsprojektet.

 • För att kunna uppfylla andra lagar och krav t.ex. bokföringslagen.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, personnummer, adress (nuvarande och kommande), telefonnummer, e-post.

  Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

  Lagringstid: 7 år efter tillträde av bostadsprojektet.

 • För att kunna hantera försäkrings- och garantiärenden:

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, personnummer, adress (kommande), telefonnummer, e-post.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: 10 år efter tillträde av bostadsprojektet.

Prenumerationer

Om du prenumererar på information från Serneke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du prenumererar på ekonomisk information om Serneke.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, e-post och telefonnummer.

  Rättslig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Till dess samtycke återkallas.

Sponsring

Om Serneke sponsrar dig, din förening eller organisation behandlar vi dina/era personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du/ni ansökt om sponsring från Serneke.

  Typer av personuppgifter: Föreningens- eller organisationens namn, sponsringssumma, avtalsperiod, kontaktperson, e-post och telefonnummer till kontaktperson.

  Rättslig grund: Avtal.

  Lagringstid: Till dess ansökan är hanterad.

 • För att Serneke är din/er sponsor.

  Typer av personuppgifter: Föreningens- eller organisationens namn, sponsringssumma, avtalsperiod, kontaktperson, e-post, telefonnummer till kontaktperson och foton.

  Rättslig grund: Avtal.

  Lagringstid: Så länge ett avtalsförhållande föreligger.

 • För att kunna uppfylla andra lagar och krav t.ex. bokföringslagen.

  Typer av personuppgifter: Föreningens- eller organisationens namn, sponsringssumma, avtalsperiod, kontaktperson, e-post och telefonnummer till kontaktperson.

  Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

  Lagringstid: 7 år.


Jobbansökan

Om du sökt jobb på Serneke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du sökt jobb hos oss via en specifik utannonserad tjänst.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, telefonnummer, uppgifter från Facebook eller Linkedin om du väljer att koppla din Facebook eller Linkedin till vår karriärsida samt andra uppgifter som du väljer att ha i ditt CV.

  Rättslig grund: Avtal

  Lagringstid: Tills tjänsten är tillsatt.

 • Om du sökt en specifikt utannonserad tjänst hos oss behandlas också dina personuppgifter för att kunna bemöta eventuella klagomål mot anställningsbeslut.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, telefonnummer, uppgifter från Facebook eller Linkedin om du väljer att koppla din Facebook eller Linkedin till vår karriärsida samt andra uppgifter som du väljer att ha i ditt CV.

  Laglig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: 2 år efter anställningsbeslut.

 • För att du connectat med oss på vår karriärsida.

  Vilka personuppgifter: För- och efternamn, telefonnummer, uppgifter från Facebook eller Linkedin om du väljer att koppla din Facebook eller Linkedin till vår karriärsida samt andra uppgifter som du väljer att ha i ditt CV.

  Rättlig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Så länge samtycke finns eller till dess att profilen varit inaktiv 2 år.

 

 • För att någon utav våra anställda har rekommenderat dig som potentiell kandidat för Serneke.

  Vilka personuppgifter: För- och efternamn, telefonnummer, e-post, relation till anställd, nuvarande arbetsgivare och befattning, antal år i nuvarande befattning.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: 2 år efter anställningsbeslut.


Samarbetspartners

Om du är leverantör, konsult eller underentreprenör till Serneke behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att vi alltid letar efter intressanta samarbetspartners till våra projekt. 

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, e-post, telefonnummer, titel och regionstillhörighet på kontaktpersoner.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: Till dess att uppgifterna har blivit inaktuella eller till dess att du meddelar oss att du inte vill ha fortsatt kontakt med oss.

 • För att vi har ett pågående samarbete med varandra.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, mailadress, telefonnummer, foton, titel och regionstillhörighet på kontaktpersoner.

  Rättslig grund: Avtal.

  Lagringstid: Så länge ett avtalsförhållande finns.

 • För att du tidigare har haft ett samarbete med oss.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, mailadress, telefonnummer, titel och regionstillhörighet på kontaktpersoner.

  Rättslig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: Till dess att uppgifterna har blivit inaktuella eller till dess att du meddelar oss att du inte vill ha fortsatt kontakt med oss.

 • För att kunna uppfylla andra lagar och krav t.ex. bokföringslagen.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, mailadress, telefonnummer.

  Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

  Lagringstid: 7 år.

Fotografier

Det kan förekomma att vi behandlar fotografier av dig för följande ändamål:

 • För att du har deltagit vid något utav våra event.

  Typer av personuppgifter: Foton.

  Rättslig grund: Samtycke eller avtal.

  Lagringstid: Tills samtycke återkallas eller enligt avtalad tid.

 • För att du porträtteras eller intervjuas i samband med något av våra bostadsprojekt på sernekebostad.se.

  Typer av personuppgifter: För- och efternamn, bostadssituation, familj, foton på intervjupersonen och eventuellt familjemedlemmar samt övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss under intervjun.

  Rättslig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Till dess att samtycke återkallas.

Kontakt

Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att du har kontaktat oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats.

  Typer av personuppgifter: Företagsnamn, kontaktpersonens för- och efternamn, e-post och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss.

  Rättslig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Tills ärendet är avslutat.

Cookies

När du besöker våra webbplatser (serneke.se, serneke.group, ir.serneke.se, karriar.serneke.se och sernekebostad.se) samlar vi in viss information med hjälp av cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information. Vi använder cookies för:

 • Webbplatsernas funktionalitet.

 • Statistik och analys.

 • Marknadsföringsändamål.

Läs mer om hur vi hanterar cookies.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Serneke Group AB och i vissa fall av Serneke Group AB´s personuppgiftsbiträden, t.ex. systemleverantörer, molntjänster, rekryteringsföretag, eller andra parter så som bostadsrättsföreningar. Serneke Group AB lämnar inte ut uppgifter till andra om så inte krävs på grund av andra krav i lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

Överföring till tredje land:

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Serneke Group AB strävar alltid efter att endast överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Serneke Group AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: du kan när som helst kontakta Serneke Group AB på receptionen@serneke.se och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kopian innehåller de personuppgifter som Serneke Group AB har om dig, och:

 • Varför personuppgifterna behandlas.

 • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

 • De mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna.

 • Hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms.

 • Varifrån de personuppgifter kommer som du inte har lämnat.

 • Om Serneke Group AB använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig.

 • Om personuppgifterna skulle ha förts över till ett land utanför EU/EES så har du också rätt att få reda på vilka skyddsåtgärder som Serneke Group AB har vidtagit vid överföringen.

Rätt till rättelse: Du kan när som helst kontakta Serneke Group AB och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.
 

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Serneke Group AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in, eller;

 • Du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än Serneke Group AB:s berättigade intresse, eller;

 • I de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaks ditt samtycke, eller;

 • Du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från Serneke Group AB, eller;

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller;

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I vissa fall kommer inte Serneke Group AB att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer Serneke Group AB att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för den mån det är möjligt.


Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger Serneke Group AB möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

 • I de fall då Serneke Group AB inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Serneke Group AB inte raderar dina uppgifter.

 • Om det skulle visa sig att Serneke Group AB:s behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.

 • Om Serneke Group AB har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om Serneke Group AB berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får Serneke Group AB bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Serneke Group AB inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Serneke Group AB måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

 

Rätt att göra invändningar: du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Serneke Group AB. När Serneke Group AB anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan tex vara för direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Serneke Group AB:s tjänster, så sker en intresseavvägning. Serneke Group AB:s intresse av att t.ex. förebygga missbruk av Serneke Group AB:s tjänster vägs mot ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl.

 

Om du väljer att göra en invändning så får Serneke Group AB inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Serneke Group AB inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Serneke Group AB får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska Serneke Group AB upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Notera att om du det är du som kontaktar Serneke Group AB för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.


Rätt till dataportabilitet
: om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Serneke Group AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Serneke Group AB kan neka dig detta.

 

Hur gör jag om jag inte är nöjd med behandlingen av mina personuppgifter?

Om du inte är nöjd med den behandling av dina personuppgifter som Serneke Group AB gör så är du välkommen att kontakta receptionen@serneke.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

 

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Växel: 08-657 61 00
www.datainspektionen.se

 

När sker uppdateringar av den här Integritetspolicyn?

Om vi gör betydande förändringar i vår Integritetspolicy som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter så kommer du att få information om detta via e-post (om vi har tillgång till din e-postadress). I övrigt visas förändringarna endast på vår webbplats. Om du på grund av de ändringar som görs vill ändra sättet som Serneke Group AB behandlar dina personuppgifter så rekommenderar vi att du kontaktar oss på receptionen@serneke.se.

 


Denna integritetspolicy är gällande från: 2018-05-24 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-24