Media

Nyhet 2022.05.06

Nu är Karlatornet högsta byggnaden i Göteborg

Göteborg har en ny herre på täppan. I och med gjutningen av 45:e våningen av Karlatornets kärna har byggnaden nått en höjd på 146 meter. Det gör Karlatornet till den högsta byggnaden i staden, trots att det är cirka 100 meter kvar till toppen.

Läs mer
Nyhet 2022.05.05

Så bidrar vi till att få krigets offer i säkerhet

Genom ett samarbete med andra företag och organisationer har Serneke hittills bidragit till att föra cirka 1 500 ukrainska flyktingar till Sverige och få ut 28 000 utrikesstudenter från krigets Ukraina.

Läs mer
Börs 2022.05.05

Sernekes utnyttjar rätt till villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer
Börs 2022.05.05

Delårsrapport januari - mars 2022

STABIL START PÅ ÅRET
 

Januari–mars 2022

  • Orderingången uppgick till 1 837 Mkr (1 179) och orderstocken
    uppgick till 11 966 Mkr (13 126)
  • Intäkterna uppgick till 2 052 Mkr (1 950)
  • Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (31)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 Mkr (-2)
  • Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (46)
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 747 Mkr (775)
  • Soliditeten uppgick till 36,4 procent (35,7)
  • Försäljning av en första del av kvarteret Auriga i Karlastaden genomfördes till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.
Läs mer
Nyhet 2022.05.03

Stärkt ambition för ökat återbruk

Den 2 maj tog Göteborg ett stort kliv mot att bli mer hållbart. Serneke var då en av cirka 40 aktörer som signerade en avsiktsförklaring gällande återbruk och cirkulärt byggande vid ny- och ombyggnation i Göteborg.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Presschef, Group

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Michael Berglin

VD Serneke Group

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer