Media

Börs 2021.04.12

Serneke Group AB publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

Sernekes årsredovisning 2020 finns från och med idag tillgänglig här på hemsidan.

Läs mer
Nyhet 2021.04.07

Serneke samverkar med ICA Fastigheter kring handel och bostäder i Lund

Serneke har tecknat ett samverkansavtal med ICA Fastigheter AB för projektering av ett helt nytt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter i Brunnshög i Lund.

Läs mer
Börs 2021.04.07

Kallelse till årsstämma i Serneke Group AB (publ)

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") eller ("Bolaget"), org.nr 556669-4153, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021, genom enbart poströstning.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av verkställande direktören Michael Berglin, där han kommenterar Bolagets verksamhet, kommer att läggas ut på Bolagets hemsida, www.serneke.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma, den 6 maj 2021.

Läs mer
Nyhet 2021.04.01

Serneke och Akademiska Hus tecknar entreprenadavtal för ytterligare en del av Handelshögskolan i Göteborg

Serneke har nu tecknat ytterligare ett totalentreprenadavtal med Akademiska Hus i projektet kring Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Denna del omfattar uppgången från Västlänkens station Haga som integreras i universitetsbyggnaden.

Läs mer
Nyhet 2021.03.26

Serneke bygger 80 lägenheter i Växjö

Serneke har tecknat avtal med Lansa Fastigheter om att uppföra 80 lägenheter i centrala Växjö. Ordervärdet på totalentreprenaden är 109 miljoner kronor.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Kommunikationschef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Michael Berglin

tf VD Serneke Group

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer