Media

Börs 2020.04.06

Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") eller ("Bolaget"), org.nr 556669-4153, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

Läs mer
Börs 2020.03.27

Sänkta kostnader om 200 miljoner kronor när vi effektiviserar

Serneke tar steg två i den större omorganisation som bolaget inledde hösten 2019. De förändringar som nu genomförs innebär minskade kostnader om cirka 200 miljoner kronor årligen. Förändringarna förväntas ge full effekt vid inledningen av 2021 och berör upp till 100 tjänster.

Läs mer
Börs 2020.03.25

Försäljning av Karlatornet skjuts på framtiden

Genomförandet av försäljningen av Karlatornet, som skulle ha skett i dagarna, skjuts på framtiden. Anledningen är det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av coronapandemin. Som en konsekvens minimerar Serneke aktiviteten i bygget av Nordens högsta hus.

Läs mer
Nyhet 2020.03.20

Med anledning av Covid-19

Vi följer utvecklingen av coronavirusets spridning och påverkan noga. Vi rättar oss efter myndigheternas rekommendationer och gör det vi kan för att bidra till att begränsa smittspridningen. Samtidigt har vi fokus på att så långt som möjligt upprätthålla vår verksamhet och fortsätta bygga vårt samhälle.

Läs mer
Nyhet 2020.03.17

Vi bygger ytterligare bostadsrätter i Limhamn

Vi har tecknat totalentreprenadavtal med ELF Development om nyproduktion av 54 lägenheter och radhus i projekt Kajkanten i Limhamns sjöstad. Ordersumman uppgår till cirka 135 miljoner kronor.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Kommunikationschef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Michael Berglin

Vice VD

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Instagram

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer