Media

Börs 2022.10.31

Omvandling av aktier i Serneke Group

Enligt Sernekes bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Läs mer
Börs 2022.10.28

Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2023 har utsetts.

Läs mer
Börs 2022.10.27

Delårsrapport januari - september 2022

AVMATTNING I MARKNADEN

juli – september 2022

 • Orderingången uppgick till 2 684 Mkr (1 195) 
 • Intäkterna uppgick till 2 055 Mkr (1 968)
 • Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 Mkr (207)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -133 Mkr (268)
 • Periodens resultat uppgick till -92 Mkr (37)
 • Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)
 • Serneke tecknade i augusti ett entreprenadavtal för Kalmarsundsverket. Ordervärdet uppgick till 1,4 miljarder kronor.

jan – september 2022

 • Orderingången uppgick till 6 119 Mkr (4 595) och orderstocken uppgick till 11 994 Mkr (12 642)
 • Intäkterna uppgick till 6 765 Mkr (6 192)
 • Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (164)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -493 Mkr (255)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 638 Mkr (803)
 • Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (262)
 • Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)
Läs mer
Nyhet 2022.10.10

Serneke tillsätter chef för Region Stockholm

Serneke stärker sin närvaro och affär i Stockholm och tillsätter Gustav Bergstedt som regionchef i nybildade Region Stockholm.

Läs mer
Nyhet 2022.10.07

Serneke avtalar om utveckling av nytt idrottsområde i Uppsala

Serneke har undertecknat avtal med Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB om att utveckla en ny ishall samt en event- och upplevelsearena. De olika delprojekten avropas i etapper och uppgår till ett totalt uppskattat värde av 680 miljoner kronor.

Läs mer
Nyhet 2022.10.03

Serneke i gång med första delen av Skogomeanstaltens expansion

Serneke och Specialfastigheter tecknade i slutet av 2021 ett samverkansavtal gällande utvecklingen av Skogomeanstalten norr om Göteborg. Genomförande av entreprenaderna sker etappvis fram till 2027 och nu är den första entreprenaden värd cirka 158 miljoner kronor avropad.

Läs mer

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktperson

Johan Live

Kommunikationschef

Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer