Media

Nyhet 2021.01.22

Serneke förstärker organisationen för Karlatornet

Efter att Balder blivit ny delägare i Karlatornet i mitten av december förra året är byggnationen av Karlatornet åter i full gång. Nu förstärker Serneke organisationen med flera viktiga roller i projektet.

Läs mer
Nyhet 2021.01.21

Serneke renoverar Botanhuset i Stockholm

Serneke har fått uppdraget att renovera det hundraåriga Botanhuset vid Naturhistoriska Museet i Stockholm. Totalrenoveringen genomförs för att skapa funktionella arbetslokaler och en god miljö för de stora botaniska samlingar som förvaras i byggnaden. Beställare är Statens Fastighetsverk, SFV.

Läs mer
Börs 2021.01.18

Sernekes företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serneke Group AB (publ) ("Serneke" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission har tecknats upp till 187 procent. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 13 januari 2021. Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 3 060 929 aktier av serie B, motsvarande cirka 95,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 143 851 aktier av serie B har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Serneke tillförts cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
Börs 2020.12.30

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Serneke

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Antalet aktier i SERNEKE Group AB (publ) ("Serneke") uppgår per den 30 december 2020 till 25 548 452 aktier, fördelat på 5 210 000 aktier av serie A och 20 338 452 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår per den 30 december 2020 till 7 243 845,2.

Ökningen av antalet aktier och röster i Serneke är föranledd av registrering av 2 300 000 aktier av serie B som tecknats av Fastighets AB Balder genom en riktad emission i syfte att stärka och bredda aktieägarbasen i Serneke samt att möjliggöra för en viktig samarbetspartner att bli en betydande aktieägare i bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer
Börs 2020.12.28

Serneke offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
 

Serneke offentliggjorde den 17 december 2020, bland annat, att styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 170 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Prospektet som upprättas med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Sernekes webbplats, https://ir.serneke.se/sv. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Kommunikationschef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Michael Berglin

Vice VD

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer