Media

Börs 2020.01.16

Vi har nått överenskommelse om försäljning av majoritetsandel av Karlatornet

Serneke har nått en överenskommelse med Oaktree Capital Management ("Oaktree") gällande försäljning av 80 procent av Karlatornet, i stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Serneke förblir delägare i Karlatornet och fortsätter som huvudentreprenör för byggnationen av Nordens högsta byggnad.

Läs mer
Nyhet 2020.01.15

Vi bygger fler bostäder i Näsby Slottspark

Serneke har tecknat ett entreprenadavtal med Niam för nyproduktion av 68 bostäder i två nya etapper i Näsby Slottspark.

Läs mer
Nyhet 2020.01.14

Vi bygger ut Universitetssjukhuset i Örebro

Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Örebro Universitet och Region Örebro län om att utföra till- och ombyggnad på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. De nya lokalerna beräknas stå klara hösten 2022.

Läs mer
Börs 2020.01.13

Valberedningen föreslår ny ordförande och två nya ledamöter

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har för avsikt att nominera Jan C Johansson som ny styrelseordförande, samt Veronica Rörsgård och Per Åkerman som nya ledamöter inför årsstämman den 5 maj 2020.

Läs mer
Nyhet 2020.01.10

Vi får markanvisning för Brunnshögstorg

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna markanvisningen för Serneke för fortsatt utveckling av Brunnshögstorg i Lund.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Kommunikationschef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Michael Berglin

Vice VD

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Instagram

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer