Media

Nyhet 2019.04.17

Bygger ut skola i Vänersborg

Serneke Bygg har skrivit entreprenadavtal med Vänersborgs kommun om att utveckla Öxnered skola med om- och tillbyggnader. Ordersumman uppgår till omkring 136 miljoner kronor.

Läs mer
Nyhet 2019.04.11

Stort avtal med specialfastigheter

Serneke Bygg har tecknat ytterligare ett ramavtal med Specialfastigheter och är ett av fyra utvalda bolag att dela på avtalets totala volym på 8 – 10 miljarder kronor. Det nya avtalet omfattar projekt i hela landet värda över 100 miljoner kronor.

Läs mer
Börs 2019.04.09

Årsredovisning 2018

Sernekes årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.

Läs mer
Börs 2019.04.09

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) (”Serneke”) eller (”Bolaget”), org nr. 556669-4153, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

Läs mer
Nyhet 2019.04.09

Förstärker styrelsen & avvaktar utdelning

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 8 maj 2019 att välja Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson till nya styrelseledamöter. Bolagets styrelse vill också prioritera starka finanser framför utdelning för räkenskapsåret 2018.

Läs mer

Fördjupad kunskap om branschen

Läs våra insikter

Aktuellt

Pressarkiv

Kontaktpersoner

Johan Live

Pressansvarig

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Kontaktpersoner

Tomas Järund

Kommunikationschef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Instagram

Arkiv

Bildarkiv

Läs mer

Videoarkiv

Läs mer

Pressarkiv

Läs mer