Strategi 

Sernekes strategi syftar till att säkerställa en långsiktig tillväxt med god lönsamhet. Centrala delar i strategin framåt utgörs av en ökad intern samverkan, ett ökat fokus på det lokala affärsmannaskapet, ett aktivt samhällsengagemang och modet att tänka nytt och bortom det mest givna.

Vision

Vår vision är att bygga och utveckla hållbara samhällen för nästa generation. Vi vill etablera oss som en ledande internationell aktör eftersom det ger oss större möjlighet att göra skillnad.

Affärsidé

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och projektutveckling. Vårt mål är att vara det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen.
Vi fokuserar på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

Ett Starkare Serneke

För att bygga en stabil grund att stå på när vi ska ta oss vidare mot våra långsiktiga mål, kommer vårt arbete de närmaste åren handla mycket om att bygga Ett Starkare Serneke. Detta ska vi göra genom att fokusera vår verksamhet på:

Lönsamhet
• Vi ska förbättra lönsamheten i entreprenadverksamheten.
• Vi ska ha balanserad tillväxt – vi ska fortsätta växa men inte på bekostnad av lönsamheten.
• Vi ska förbättra samverkan och synergier i vår nya organisation och utnyttja våra resurser effektivt.

Stabilitet
• Vi ska öka värdeskapande aktiviteter inom vår projektutvecklingsverksamhet.
• Vi ska säkerställa kvalitet och förutsägbarhet i allt vi gör.

En stark och framgångsrik företagskultur
• Vi ska ha branschens bästa medarbetare genom att erbjuda en utvecklande, hållbar och diversifierad arbetsplats.
• Vi ska fortsätta utveckla en kultur som uppmuntrar engagemang och entreprenörskap.


Läs mer om våra finansiella mål (ir-sida) här.