Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom entreprenad och projektutveckling har vi utvecklats till en ledande byggkoncern i Sverige. 

Sedan 2020 har vi en ny organisationsstruktur där kärnverksamheten inom Serneke Sverige är organiserad i fem regioner; Väst, Öst, Syd, Mitt och Norr. I varje region finns vårt erbjudande av tjänster inom bygg, anläggning och projektutveckling med ett gemensamt resultatansvar.

Ett nära samarbete vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Koncernen har cirka 1 000 anställda. 

Vår nya organisationsstruktur gör att vi kan förverkliga vår strategi på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sernekes verksamhet drivs i tre affärsområden:

Serneke Sverige
Här finns koncernens kärnverksamhet - projekt inom entreprenad och utveckling som styrs och genomförs av de fem regionerna.

Serneke Invest
Här styrs större mer komplexa utvecklingsprojekt och investeringar. Syftar till att renodla Serneke Sveriges verksamhet.

Serneke International 
Här styrs koncernens internationella expansion via permanenta etableringar eller projektexport i samarbete med svenska och internationella samarbetspartners.

Affärsidé

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling. Vårt mål är att vara det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen.
Vi fokuserar på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

Vision

Vår vision är att bygga och utveckla hållbara samhällen för nästa generation. Vi vill etablera oss som en ledande internationell aktör eftersom det ger oss större möjlighet att göra skillnad.

Finansiell info

Till investerare

Värdegrund

Allt som byggs - oavsett om det är arenor, skyskrapor eller bostäder - måste ha en stabil grund. Och grunden till allt som vi står för och hur vi beter oss på Serneke består av åtta ord. Våra kärnvärden. 

Våra kärnvärden