Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom entreprenad och projektutveckling har vi utvecklats till en ledande byggkoncern i Sverige. 

Vår kärnverksamhet är organiserad i Serneke Sveriges fem regioner; Väst, Öst, Syd, Mitt och Norr. I varje region finns  vårt erbjudande av tjänster inom bygg, anläggning och projektutveckling med ett gemensamt resultatansvar. 

Ett nära samarbete vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Koncernen har cirka 1 200 anställda. 

Värderingar

Allt som byggs - oavsett om det är arenor, skyskrapor eller bostäder - måste ju ha en stabil grund. Och grunden till allt som vi står för och hur vi beter oss på Serneke består av åtta ord. Våra kärnvärden.

Vision

Vår vision är att bygga och utveckla hållbara samhällen för nästa generation. Vi vill etablera oss som en ledande internationell aktör eftersom det ger oss större möjlighet att göra skillnad.

Affärsidé

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling. Vårt mål är att vara det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen.
Vi fokuserar på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

 

Finansiell info

Till investerare