Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom entreprenad och projektutveckling har vi utvecklats till en ledande byggkoncern i Sverige. 

Sedan 2020 har vi en ny organisationsstruktur som gör att vi kan förverkliga vår strategi på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sernekes verksamhet drivs i tre affärsområden:

Serneke Sverige
Här finns koncernens kärnverksamhet - projekt inom entreprenad och projektutveckling som styrs och genomförs av våra fem regioner; Väst, Öst, Syd, Mitt och Norr. I varje region finns vårt erbjudande av tjänster inom bygg, anläggning och projektutveckling med ett gemensamt resultatansvar.

Ett nära samarbete vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Serneke Sverige har cirka 1 000 anställda. 

Serneke Invest
Här styrs större mer komplexa utvecklingsprojekt och investeringar. Affärsområdet syftar till att renodla Serneke Sveriges verksamhet.

Serneke International
Här styrs koncernens internationella expansion via permanenta etableringar eller projektexport i samarbete med svenska och internationella samarbetspartners.

Finansiell info

Till investerare

Värdegrund

Allt som byggs - oavsett om det är arenor, skyskrapor eller bostäder - måste ha en stabil grund. Och grunden till allt som vi står för och hur vi beter oss på Serneke består av åtta ord. Våra kärnvärden. 

Våra kärnvärden