Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning har vi utvecklats till ett ledande Bygg- och fastighetsutvecklingsbolag i Sverige. 

Ett nära samarbete mellan affärsområdena vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Koncernen har cirka 1 100 anställda. 

Vår operativa verksamhet är indelad efter affärsområdena Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet. Samtliga affärsområden styrs av en ledning med en affärsområdesansvarig som stöttas av centrala koncernfunktioner.

Koncerngemensamma funktioner

De koncerngemensamma funktionerna innefattar ekonomi, HR, kommunikation och IT. Koncernledningen består av VD, vice VD, CFO, de fyra affärsområdescheferna, Regionchef för Bygg Väst, HR-chef och affärsutvecklingschef.

Serneke fokuserar på Sveriges tre storstadsregioner, men är även verksamma i närliggande städer och orter som bedöms attraktiva. Området i och runt omkring Göteborgsregionen utgör Region Väst, Stockholmsregionen utgör Region Öst och Malmöregionen Region Syd.

Våra kontor

I dagsläget verkar samtliga affärsområden i Göteborg, och i Stockholm och Malmö verkar alla utom AO Fastighet. Lokalkontoren i Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg, Växjö, Skövde, Uppsala och Alingsås representerar AO Bygg.

Finansiell info

Läs mer på

serneke.group