Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom entreprenad och fastighetsutveckling har vi utvecklats till en ledande byggkoncern i Sverige. 

Vår operativa verksamhet är indelad efter affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling. Samtliga affärsområden styrs av en ledning som stöttas av de centrala koncernfunktionerna ekonomi, HR, kommunikation, IT, juridik och affärsutveckling.

Ett nära samarbete mellan affärsområdena vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Koncernen har cirka 1 200 anställda. 

Serneke är uppdelade i fyra regioner; väst-, öst-, syd- och mellansverige. Fokus ligger på storstadsregionerna men även närliggande städer och orter som bedöms attraktiva.

Vision

Vi ska ligga i framkant inom den globala utvecklingen av smarta och hållbara samhällsbyggen. 
Detta gör vi genom att utmana branschen, engagera samtiden och inspirera framtiden.

Affärsidé

Vi levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling. 
Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

Finansiell info

Till IR-sidan