Organisation

Genom ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning har Serneke utvecklats till ett ledande entreprenadbolag i Sverige. 

Ett nära samarbete mellan affärsområdena vad gäller planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande.

Sernekes operativa verksamhet är indelad efter affärsområdena Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet. Samtliga affärsområden styrs av en ledning med en affärsområdesansvarig som stöttas av centrala koncernfunktioner.

Koncerngemensamma funktioner

De koncerngemensamma funktionerna innefattar ekonomi/IR, HR, kommunikation och IT. Koncernledningen består av VD, vice VD, CFO, de fyra affärsområdescheferna, Regionchef för Bygg Väst, HR-chef och IR-ansvarig.

Serneke fokuserar på Sveriges tre storstadsregioner, men är även verksamma i närliggande städer och orter som bedöms attraktiva. Området i och runt omkring Göteborgsregionen utgör Region Väst, Stockholmsregionen utgör Region Öst och Malmöregionen Region Syd.

Våra kontor

I dagsläget verkar samtliga affärsområden i Göteborg, och i Stockholm och Malmö verkar alla utom AO Fastighet. Lokalkontoren i Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg, Växjö och Alingsås representerar AO Bygg.

Finansiell info

Besök vår IR-sida

serneke.group