Vår syn på hållbarhet

För Serneke går ett medvetet hållbarhetsarbete hand i hand med långsiktig lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och sundare värld. Med vårt hållbarhetsramverk tar vi nu nästa steg.

Ur ett samhällsperspektiv är bygg- och entre­prenadbranschen helt ­central. Utöver bostäder, skolor, samhällsfastigheter och infrastruktur genererar den sysselsättning, arbets­tillfällen och skatteintäkter. Till den negativa påverkan hör omfattande utsläpp av växthusgaser och fortsatta utmaningar kring arbetsmiljö, säkerhet och leverantörsuppföljning.

Mycket görs redan – men mycket kan även bli bättre. Här vill vi vara med och göra skillnad.

Genom att vara en positiv kraft vill vi bidra till en sundare samhällsutveckling. För att lyckas med det krävs att vi tar ansvar, tänker nytt, vågar ta ställning och agerar på ett sätt som värnar såväl om miljön som sociala aspekter. Det ställer också stora krav på samverkan med andra – ­kunder, slutkunder, partners och leverantörer.

Sernekes Hållbarhetsramverk

 

Års- & Hållbarhetsredovisning 2022

Ladda ner

Så jobbar vi med hållbarhet

Läs mer

Socialt ansvar

Läs mer

Miljömässigt ansvar

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Läs mer

Hållbar byggarbetsplats

Läs mer

Vad styr vårt hållbarhetsarbete?

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer