Vår syn på hållbarhet

Vi håller på med långsiktig hållbarhet

Hållbarhet är inget begrepp vi förhåller oss till, det är ett sätt att vara som genomsyrar allt vi gör. Sernekes grund och historia representerar äkta samhällsengagemang och ett genuint intresse att tänka större än oss själva.

För oss är hållbarhet att ta ansvar, att driva byggande utan att belasta vår miljö mer än nödvändigt. Vår personal utmanar och har mod att ifrågasätta konventionella material och byggmetoder, allt för att skapa en mer optimerad slutprodukt till vår kund. Våra beställare får produkter som bidrar till mindre energiförbrukning, är mer kostnadseffektiva samt går att underhålla lättare.

Samhällsfrågor får en stor plats i våra projekt och att vi förstår att vi kan göra bättre affärer med en större plan i sikte. Det är sunt förnuft och ansvar som är kärnan i allt vi gör, när vi bygger bostäder, projekterar nya stadsdelar, utvecklar nya områden, anlägger en arena eller sponsrar en fotbollsklubb.

Vi anser att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt med god lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling. Genom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla städer, orter och samhället i stort för nästa generation.

Så här arbetar vi:

 

Vår syn på hållbarhet

”Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en helt integrerad del i verksamheten. Utöver att minska vår egen miljöpåverkan vill vi bidra till ett bättre, mer inkluderande samhälle och en positiv stadsutveckling. Vi är övertygade om att detta synsätt gynnar såväl samhället i stort som våra egna affärer.”

– Ola Serneke

Vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner rapport

En framtidssäkrad stadsdel

Hållbarhet i Karlastaden

Klimatneutrala till 2030