Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är inget begrepp vi förhåller oss till, det är ett sätt att vara som genomsyrar allt vi gör. Sernekes grund och historia representerar äkta samhällsengagemang och ett genuint intresse att tänka större än oss själva.

För oss är hållbarhet att ta ansvar, att driva byggande utan att belasta vår miljö mer än nödvändigt. Vår personal utmanar och har mod att ifrågasätta konventionella material och byggmetoder, allt för att skapa en mer optimerad slutprodukt till vår kund. Våra beställare får produkter som bidrar till mindre energiförbrukning, är mer kostnadseffektiva samt går att underhålla lättare.

Samhällsfrågor får en stor plats i våra projekt och att vi förstår att vi kan göra bättre affärer med en större plan i sikte. Det är sunt förnuft och ansvar som är kärnan i allt vi gör, när vi bygger bostäder, projekterar nya stadsdelar, utvecklar nya områden, anlägger en arena eller sponsrar en fotbollsklubb.

Vi anser att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt med god lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling. Genom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla städer, orter och samhället i stort för nästa generation.

Så här arbetar vi:

 

Läs vår hållbarhetsrapport från 2021

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapport 2015

 

Malmö - Klimatneutrala till 2030

 

Vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner rapport

Ramverk för gröna obligationer

Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.

 

Grönt ramverk 

Second opinion 

Läs mer (in English)