Om webbplatsen

Genom att gå in på och använda Serneke Group AB:s och/eller något av dess dotterbolag (”Serneke”) godkänner du följande villkor.

VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN

Dessa villkor gäller för att använda denna webbplats som är Sernekes och dess licenshållares egendom. Vänligen använd inte webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor. 

FRISKRIVNING AV ANSVAR FÖR INNEHÅLL 

Serneke förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar av eller tillägg till denna webbplats. Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Information på webbplatsen eller erhållen genom webbplatsen utgör inte och är inte heller avsedd att utgöra råd. Informationen på webbplatsen är sammansatt av och uppdateras av Serneke med omsorg och uppmärksamhet. Serneke ger inga garantier för eller tar något ansvar för att informationen är fullständig och riktig på webbplatsen, eller att webbplatsen fungerar felfritt och är tillgänglig. Webbplatsen och dess information är tillgänglig i det skick som den visas och därmed kan inga rättigheter härledas från informationen på, om eller genom webbplatsen.

Serneke ska under inga omständigheter göras ansvarig för någon skada oavsett grad som uppstår på grund av användandet av och/eller tillgängligheten av webbplatsen, eller/och som uppkommer genom användning av informationen på webbplatsen eller är tillgänglig genom användande av webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärkesrätt och databasrättigheter kopplade till informationen, texter, bilder, logotyper, fotografier och illustrationer på webbplatsen samt utformning och design av webbplatsen, är Sernekes rättighet eller har licensierats till Serneke av ägaren/ägarna till dessa rättigheter.

Serneke godkänner att du surfar på webbplatsen och tittar, kopierar, skriver ut och distribuerar dokument och/eller bilder som är publicerade på webbplatsen förutsatt att det är för personligt bruk, icke-kommersiellt ändamål och/eller för informationssyfte samt att Serneke anges som källa vid varje tillfälle. Alla bilder, logotyper och därtill kopplade rättigheter ägs av Serneke med ensamrätt. Det är förbjudet att förändra, använda eller överföra informationen för kommersiellt ändamål. Det är dock tillåtet för medier att gratis använda materialet i bildbanken för redaktionellt ändamål utan Sernekes tillstånd. Materialet får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Sernekes kommunikationschef/presschef. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna.

Serneke tillåter inte under några omständigheter länkning till (någon sida på) webbplatsen, ifall innehållet, bilden eller ryktet på den hänvisande webbplatsen, enligt Sernekes åsikt kan sammanblandas med Sernekes namn, rykte, tjänster eller produkter eller sammanblandas med informationen på eller den information som är tillgänglig genom Sernekes webbplatser.

STYRANDE LAG OCH LÖSNING AV TVIST

Alla tvister hänförliga till din tillgång till och användande av webbplatsen och dess information styrs av svensk lag. Alla tvister som uppkommer i samband med sådan tillgång och användande ska avgöras av behörig domstol i Sverige.