Värderingar

Vi erbjuder heltäckande och kompletterande tjänster inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Hos oss står alltid kunders idéer, behov och önskemål i centrum. Vår ambition är att alltid ha ett nära, öppet och engagerande samarbete som leder till långsiktiga relationer med uppdragsgivare. 

Vision

Sernekes vision är att genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som ett ledande entreprenadföretag inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Affärsidé

Serneke är nästa generation entreprenadföretag. Detta visar vi genom att ständigt utmana, våga tänka annorlunda och ifrågasätta de rådande branschförhållandena vi möter varje dag. Vi tror att utmanare driver utvecklingen och att nytänkande skapar effektivare och mer innovativa lösningar.

Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt.

Vi utmärker oss med stort samhällsansvar i allt vi gör. Vi vill tillsammans med våra kunder utveckla produkter som är socialt hållbara och skapar mervärden för samhället. Vi ska alltid vara i framkant avseende miljöfrågor, hållbarhet och innovation och vi vill engagera människor genom byggnation som främjar idrott, hälsa och livsstil.

Kärnvärden

 

Engagemang & Mod

Vi är mer engagerade i allt vi gör. Allt går att utveckla vidare och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi känner stolthet och tar ansvar.

Enkelhet & Handlingskraft

Problem löser vi närmast källan och den snabbaste vägen till lösningen är alltid en rak linje. Vi har modet och kunskapen att göra det svåra enkelt.

Ärlighet & Respekt

Bara genom att acceptera brister och svagheter kan vi utvecklas och förtroende är något man förtjänar. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra. Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.

Visionär & Lösningsorienterad

Vi accepterar inte att frågor stämplas som problem. För oss är de en möjlighet att utveckla oss själva, vårt erbjudande och vår organisation.