Värderingar

Vi är ett värderingsstyrt bolag vilket innebär att det vi gör varje dag och på väldigt lång sikt - syftar till att uppnå något mer. Tillsammans med uppförandekoden utgör våra kärnvärden övergripande riktlinjer för allt agerande inom företaget.

Uppförandekod

Vi visar omtanke och tar ansvar. Uppförandekoden grundar sig i våra värderingar och gäller för alla våra affärspartners: underentreprenörer, leverantörer, tjänsteleverantörer, yrkesmässiga tjänsteleverantörer, konsulter, joint venture-partners och tredje parter som företräder Serneke.

Visselblåsning

Vi strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt. 

Våra kärnvärden

Allt som byggs - oavsett om det är arenor, skyskrapor eller bostäder - måste ju ha en stabil grund. Och grunden till allt som vi står för och hur vi beter oss på Serneke består av åtta ord. Våra kärnvärden, alltså. 

Engagerad & modig

 

 

 

 

Vi har stort engagemang i allt vi gör. Allt går att utveckla och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi känner stolthet och tar ansvar.

 

Ärlig & respektfull

 

 

 

 

Bara genom att acceptera brister och svagheter kan vi utvecklas. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra. Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.

Visionär & lösningsorienterad

 

 

 

 

Vi accepterar inte att frågor ses som problem utan en lösning. För oss är det en möjlighet att utveckla oss själva, vårt erbjudande och vår organisation.

Enkel & handlingskraftig

 

 

 

 

Problem löser vi närmast källan. Vi har modet och kunskapen att göra det svåra enkelt.

Så här engagerar vi oss i samhället

Planer för framtiden

 

Bloom Gbg - praktikplats för unga