Förmåner

Genom målmedvetet arbete har vi utmanat byggbranschen och vi är idag ett av Sveriges snabbast växande bolag. Men hit hade vi aldrig nått om det inte vore för våra medarbetares engagemang, mod och handlingskraft. Vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Här kan du läsa mer om några av de förmåner du kan få del av som anställd.

Aktiesparprogram
Alla Sernekes anställda har möjlighet att vara med i
ett gynnsamt aktiesparprogram med chans att få
extra aktier från företaget. Läs hela artikeln här >

Flextid
Anställda tjänstemän har möjlighet att förskjuta
start och avslut på arbetsdagen genom att flexa.

Ersättning vid föräldraledighet
Alla som har varit anställda i minst ett år har rätt till
10% av utgående lön i föräldralön.

Friskvårdsbidrag
Alla anställda på Serneke har
friskvårdsbidrag på 2 600kr per år.

Tjänstepension
Tjänstemän har en tjänstepensionslösning
inom ITP1 för medarbetare födda 1979 och senare
eller ITP2 för medarbetare födda 1978 och tidigare.
För medarbetare som kvalificerar sig för alternativ ITP gäller särskilda regler.
För yrkesarbetare gäller tjänstepension och försäkringar
enligt aktuellt kollektivavtal.

Sjukvårdsförsäkring via Euro Accident
Du har möjlighet att teckna en förmånlig
sjukvårdsförsäkring via Euro Accident med tillgång till
privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation
inom 14 arbetsdagar.

Hälsoundersökningar
Medarbetare på Serneke ges möjlighet att delta i
hälsoundersökningar vart tredje år.

Arbetstidsförkortning
Medarbetare som arbetat hela perioden april-mars har rätt till
40 timmars arbetstidsförkortning per år.

Förmånsbil
Personer i specifika befattningar har möjlighet
att utnyttja erbjudande om förmånsbil i enighet med
gällande förmånsbilspolicy.

Kollektivtrafik
Medarbetare har möjlighet att köpa ett
årskort hos exempelvis Västtrafik, SL och Hallandstrafiken
mot löneavdrag.

Anställdas sponsring
Anställda på Serneke som är aktivt och ideellt
engagerade i en förening eller liknande kan ansöka
om och få sponsring till sin förening.

Friskvårdsaktiviteter
Fullt utrustat gym på huvudkontoret i Göteborg.
Rabatterat årskort på Fitness24seven,
Nordic Wellness, SATS, STC och rabatt i
Prioritet Serneke Arenas idrottsanläggningar.

Serneke People