Förmåner

Genom målmedvetet arbete har vi utmanat byggbranschen och vi är idag ett av Sveriges snabbast växande bolag. Men hit hade vi aldrig nått om det inte vore för våra medarbetares engagemang, mod och handlingskraft. Vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Här kan du läsa mer om några av de förmåner du kan få del av som anställd.

Aktiesparprogram
Alla Sernekes anställda har möjlighet att vara med i
ett gynnsamt aktiesparprogram med chans att få
extra aktier från företaget. Läs hela artikeln här >

Flextid
Anställda tjänstemän har möjlighet att förskjuta
start och avslut på arbetsdagen genom att flexa.

Ersättning vid föräldraledighet
Alla som har varit anställda i minst ett år har rätt till
föräldralön, -penningtillägg eller -ledighetstillägg.

Tjänstepension
2015 antogs Sernekes pensionspolicy för tjänstemän,
framtagen i samarbete med SPP och Avanza. För
yrkesarbetare gäller tjänstepension och försäkringar
enligt aktuellt kollektivavtal.

Sjukvårdsförsäkring via Euro Accident
Du har möjlighet att teckna en förmånlig
sjukvårdsförsäkring via Euro Accident med tillgång till
privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation
inom 14 arbetsdagar.

Kollektivtrafik
Alla Sernekes prov- eller tillsvidareanställda har
möjlighet att köpa ett årskort hos exempelvis
Västtrafik, SL och Hallandstrafiken genom företaget
till ett förmånligt pris.

Anställdas sponsring
Anställda på Serneke som är aktivt och ideellt
engagerade i en förening eller liknande kan ansöka
om och få sponsring till sin förening.

Gym
Gym på huvudkontoret tillgängligt.
Rabatterat årskort på Fitness24seven,
Nordic Wellness, SATS och STC.

Jobba hos oss

Läs mer och ansök

Serneke People