Faktura till Serneke

Följ de här instruktionerna när du fakturerar Serneke så blir hanteringen korrekt och betalningen i tid. Vi tillämpar 45 dagars betalningsvillkor.

Serneke övergår till E-faktura

Sernekekoncernen går över till e-faktura för en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni som leverantör skicka era fakturor via en e-fakturaoperatör (Van-operatör). Det kommer att säkerhetsställa snabb och korrekt hantering av era fakturor.

Har du INTE tillgång till en VAN-operatör för E-fakturering kan du gå in på länken nedan för att enkelt skapa ett kostnadsfritt företagskonto för fakturering.

Skicka E-faktura

Fakturamärkning

För att Serneke ska kunna behandla leverantörers e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

  • Fakturamärkning måste märkas under er referens/buyer referens.
  • Fakturamärkningen ska innehålla projektnummer (5-9 tecken), följt av ett bindestreck, följt av Kontonummer (4 tecken), följt av ett bindestreck, följt av Lägeskod (LK(1-4 tecken)).

Exempel: XXXXXXXX-XXXX-LKXXXX
Projektnummer-Konto-Lägeskod

Om ni som leverantör inte har fått en lägeskod från er beställare/kontaktperson på Serneke kan ni ange lägeskoden LK9999.


Viktigt gällande märkning

• Eventuellt extra märkning skall läggas efter lägeskoden
• Inget mellanslag får anges på märkningen.
• Ingen RE text får anges på märkningen.
• Inget extra bindestreck får anges

Sernekes GLN-nummer

GLN-nummer är alltid aktuellt bolags organisationsnummer utan bindestreck och är en sifferkod som identifierar företag och fakturaadress.
Serneke Sverige AB GLN: 5566216908
Serneke Group AB GLN: 5566694153
Nybergs Svets AB GLN: 5561426643
Karlastaden Utveckling AB GLN: 5590592266
Serneke fastighetsstyrning AB GLN: 5590575881
Serneke Allanit AB GLN: 5591106348

För fakturering av andra bolag än ovannämnda se listan nedan.

Till Bolagslistan

Q/A

Q: Vi har inte tillgång till en VAN-operatör, hur skall vi fakturera er?
A: Om ni inte använder en VAN-operatör kan ni gå in på Sernekes hemsida Serneke.se och söka fram E-fakturering för leverantörer och följa instruktionerna för att kostnadsfritt skicka e-faktura till oss via vår VAN-operatör Pagero.

Q: Hur uppger jag korrekt projektmärkning?
A: Märkning ska innehålla projektnummer (5-9 tecken), bindestreck, kontonummer (4 tecken), bindestreck, lägeskod (LK(1-4 tecken)).
Exempel: XXXXXXXX-XXXX-LKXXX
Projektnummer-Konto-Lägeskod


Q: Vilka VAN-operatörer använder ni er av?
A: Vi använder endast Pagero. Använder ni er av en annan VAN-operatörer än Pagero kan ni be er VAN-operatör att koppla er till Pagero.

Q: Hur vi söker upp GLN-numret för ett specifikt bolag?
A: I vår lista kan du söka och filtrera på ett specifikt bolag där information om GLN-nummer står.


ÖVRIG INFORMATION

För frågor till Sernekes ekonomiavdelning kontakta:
Mail: Ekonomi@serneke.se
Växel: 031-712 97 00


Frågor gällande vilka tjänster som Pagero tillhandahåller kontakta
Mail: Support@pagero.com
Växel: 010-457 68 00

 

E-faktura

Saknar du en leverantör för att skicka E-faktura till oss? Här kan du läsa om hur du går till väga för att börja skicka e-fakturor till Serneke.

Läs mer

Bolagslista

Här kan du ladda ner vår bolagslista med GLN-nummer

Ladda ner