Innovativ upphandling och riktig samverkan skapade framgång

Information

Utmärkelse för projektet

Fakta

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Campus vid Örebro universitet.

Syftet är att ge Hyresgästen Örebro Universitet större och fler ändamålsenliga lokaler för utbildning och sammankomster.

Total projektbudget ca 250 MSEK, byggyta ca 6 700 m2.

Region Örebro är byggherre och Serneke är totalentreprenör.