På tårna för hållbara lösningar

Kontakt

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Smarta hållbarhets-lösningar i Syd

Sege Park, Malmö

Serneke utvecklar cirka 150 bostäder. Samarbete i forskningsprojekt med LTH (Lunds Tekniska Högskola) kring energitekniska lösningar, bland annat solceller. Även samarbete med institutioner vid Lunds universitetetkring att skapa en ”Neighbourhood Hub” med gemensamma servicefunktioner.

Smarta hållbarhets-lösningar i Syd

Solkvarteren, Hyllie

Serneke planerar bostadsrätter med Malmös smartaste energilösningar ihop med energibolaget E.ON. Hissar som genererar el vid användning, elbilar som lagrar energi och uppkopplad fastighet för att styra, mäta och optimera el och värme är exempel på tekniska lösningar som ska utgå från de boendes behov och underlätta en hållbar livsstil.

 

Smarta hållbarhets-lösningar i Syd

Brunnshög, Lund

Serneke planerar tillsammans med arkitektfirman Semrén & Månsson två kvarter i den nya stadsdelen på totalt cirka 50 000 kvadratmeter. Olika boende- och upplåtelseformer med sociala funktioner som till exempel odlingsterrasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler ska uppmuntra till nya former av delningsekonomier och ett socialt liv mellan de boende.