Hållbar byggarbetsplats

Sernekes hållbarhetsmärkning för byggarbetsplats är en intern standard och vägledning för att skapa god arbetsmiljö och en miljövänlig byggarbetsplats.

 

Vår hållbarhetsmärkning omfattar byggarbetsplatsen och alla som arbetar där, men tar även hänsyn till omgivningen och människor som bor, vistas och arbetar nära arbetsplatsen.

Märkningen omfattar nio huvudområden; övergripande åtgärder (ink sociala åtaganden), bodetablering, säkerhet och hälsa, kemikaliehantering, fordon och maskiner, avfallshantering, nödlägesberedskap, varumärke och omgivning.

Genom att etablera en egen hållbarhetsmärkning gör vi hållbarhetsarbetet i våra projekt enklare genom att det blir tydligare vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå de krav som ställs, och vilka åtgärder som är en bonus om vi får till. Hållbarhetsmärkningen har tre nivåer; nivå 1-3.

imageccb8e.png