Karlslund

Karlslund

Kommunstyrelsen i Landskrona beslutade i februari 2017 om en avsiktsförklaring mellan Landskrona stad och oss som innebär att förutsättningarna för badhus, nöjen, idrottscentrum, hotell, nya bostäder och skola ska utredas. En framtida storsatsning på området i Karlslund har potential att locka besökare och inflyttning från hela Öresundsregionen.

Planerna som ska utredas handlar om att utveckla Karlslund-området i Landskrona med både bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar med hotell i full skala. I projektplanerna finns också ett badhus, en nöjesdel för familjen och faciliteter därtill som ska locka upp emot en halv miljon besökare per år.

På samma område finns planer för ett nytt ”Idrottens centrum”, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, multihallar för olika sporter samt gym är tänkt att rymmas i centret. Projektet berör hela Karlslundområdet, där det redan i dag finns idrottsplats, sport- och ishall.

I planerna för Karlslundområdet finns också skola med idrottsinriktning samt bostäder med, i första hand ägande- eller bostadsrätter, som skulle komplettera de bostäder som i dag finns på området.

– Vi är stolta över möjligheten att tillsammans med staden få utforska möjligheterna att utveckla Karlslund. Vi vill med området göra det ännu mera attraktivt att flytta till Landskrona. Med bostadsrätter, skola, rekreation, badhus och närhet till hav och golfbana kommer Karlslund att ge en positiv effekt på bostadsmarknaden. Vi kan se samma effekt på det idrottsområde vi varit med och skapat i Kviberg strax utanför Göteborgs centrum, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling.  

Som en viktig del i utredningsarbetet träffar Serneke, tillsammans med representanter från Landskrona stad, alla de idrottsföreningar som idag är aktiva i Karlslundområdet för att lyssna på deras behov och hur de ser på framtiden.

– Det här är en unik möjlighet för Landskrona att ta en stark plats i regionen. Planen är att tillföra en regional magnet till Karlslund och stärka Landskrona både som idrottsstad och destination, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

En detaljplan för området kommer att arbetas fram under 2018 och beräknas kunna antas under 2019. Ambitionen är en projektstart efter sommaren 2019 och att anläggningarna ska vara klara inom tre till fem år efter det.

Jonas Håkansson ser stora möjligheter i projektet på Karlslund:

– Förutom en ökad turism året runt och stärkta förutsättningar för näringsliv och nyinflyttning, finns det goda möjligheter för bättre integration i Landskrona då arenan och hela området gör att människor möts på ett helt nytt sätt, över kultur- och åldersgränser.

Gör intresseanmälan för Karlslund

 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling
Typ av projekt:
Bostadshus / Kontor/Handel / Sportanläggning / Övrigt / Skolor
Byggstatus:
Kommande
Region:
Skåne

Kontaktperson

Jonas Håkansson

Affärschef, Projektutveckling

Östergatan 18, 211 25 Malmö