Konceptförskolan Atrium

Atrium är framtaget utifrån ett barnperspektiv där samband och siktlinjer utgår från ett barns skala och nyfikenhet. Vårt förskolekoncept är designat för att främja god hälsa både för barn och pedagoger.

Koncept

Med vår skola vill vi fokusera på hållbarhet och enkelhet vad gäller material och gestaltning för att de ska stå sig långsiktigt. Våra typförskolor befinner sig någonstans mellan det bekant igenkännbara och det unikt intresseväckande, ett lekfullt tak som ger identitet och en byggnad utan baksidor för att alltid passa in, och alltid väcka intresse.

Förskolan passar lika bra i kvartersstad som i villastad, på landsbygden eller i storstadsförorten. En atriumgård och ateljé stimulerar kreativitet och rörelse samt främjar pedagogisk verksamhet utomhus. Samtliga barnavdelningarna är kopplade till atriumgården via respektive ateljé. Mellan de olika funktionerna har man visuell kontakt samt kontakt med atriumgården.

Koncepten är framtagna i samarbete med Marge Arkitekter.

Vi erbjuder fyra olika förskolekoncept:

Koncept A: BTA 950 kvm (pedagogisk yta 452kvm), 1 våning.
Ladda ner ritning >
Koncept B: BTA 1390 kvm (pedagogisk yta 665kvm), 1 våning.
Ladda ner ritning >
Koncept C: BTA 1383 kvm (pedagogisk yta 672kvm), 1 + ½ våning. 
Ladda ner ritning >
Koncept D: BTA 1846 kvm (pedagogisk yta 918kvm), 2 våning. 
Ladda ner ritning >

Användarvänlighet

Atriumgården bidrar till att skapa ljusa och attraktiva lokaler samt har pedagogiska möjligheter för till exempel skapande, lärande och lek utomhus. All inredning och fönstersättning i de pedagogiska ytorna är anpassad för barn. I ateljén och passager finns det väggmaterial som inbjuder till att sätta upp det barnen målar och hyllor där du kan ställa ut det som skapas. 

Rumslighet och material

Material- och kulörsättning ska vara en del i det pedagogiska rummet och vara ett stöd till verksamheten. För att skapa en trygg miljö föreslår vi en material- och kulörsättning som är varm, ljus, enkel och sammanhållen. Förslaget finns, liksom exteriören i tre olika färgsättningar; natur, röd och grön.

Exteriör gestaltning

Att bygga i trä har en lång historisk bakgrund i Skandinavien och har dessutom stora miljöfördelar i jämförelse med alternativa stom- och fasadlösningar. När vi bygger en förskola för nästa generation, för en miljömedveten målgrupp som månar om sina barn, känns trä som det självklara valet. Både i stomme och fasader.

Den exteriöra material- och kulörsättningen finns i tre olika monokroma versioner, både som grundval och tillval; natur, grön och röd.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Atrium

Serneke är en upphandlad leverantör i Sveriges kommuner och regioners rikstäckande ramavtal för förskolebyggnader.

Vår förskola Atrium finns i fyra olika koncept och kan avropas av kommuner runt om i Sverige som är i behov av att bygga en ny förskola. Vi erbjuder även detta koncept till privata aktörer.

Kontakta oss

Nyheter

Klimatdeklaration

Med ökade krav på en mer hållbar samhällsutveckling har Serneke gjort en klimatdeklaration för förskolan Atrium. En klimatdeklaration innebär att man beräknar byggnadens koldioxidutsläpp, till exempel genom val av byggnadsdelar, vilka skeden av byggprocessen eller byggnadens livslängd.

Genom att utföra beräkningen i ett tidigt skede går det att göra aktiva val som påverkar byggnadens koldioxidutsläpp på ett positivt sätt.

Nyheter

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Atrium följer de nya föreskrifterna som bland annat tar upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. De skärpta reglerna om skydd och tillgänglighet finns med i Atriums utformning.

Strategiska samarbetspartners

Genom ett tidigt samarbete med diverse strategiska partners vill Serneke göra Atrium ännu mer attraktiv för en marknad som värdesätter hållbarhet. Bland annat är förskolan designad med en trästomme och det finns golvvärme i alla pedagogiska utrymmen.

– Det är glädjande att Serneke i sin konceptförskola har arbetat med en atriumlösning och en spännande arkitektur.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Gustav Bergstedt

Projektledare

0790-61 27 67. Gustav.Bergstedg@serneke.se

Anna Molin Peters

Entreprenadingenjör

0790 - 61 27 11. skr.forskolor@serneke.se