Byggnader

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Vi brinner för samhällsnytta och ser ett stort värde i att bygga med idrott och hälsa i fokus.

Konceptförskolan Atrium Framtidens Idrottshall

Verksamhet i hela Sverige

Vi bygger på beställning av stat, regioner, kommuner och privata aktörer men vi har även egenutvecklade projekt. Med verksamhet i hela Sverige bygger Serneke samhällsfastigheter som skolor, sjukhus, äldreboenden, fängelser och idrottshallar. Vi bygger även kontor, bostäder och hotell. Serneke brinner för mer komplexa projekt som helt nya stadsdelar och idrottsarenor – alltid med hållbarheten i fokus . När vi tror på något så ser vi till att genomföra det, oavsett hur komplext det kan verka. Vi gillar helt enkelt utmaningar och vill göra mer än att bygga, vi vill påverka samhället positivt.

Konceptförskolan för nästa generation - läs mer om Atrium

Kontakt

Vill du veta mer eller har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du kontaktar oss! Ett fel har uppstått, vänligen försök igen senare