Serneke i Almedalen 2023

Serneke i Almedalen 2023 

Träffa oss mellan 27 juni till 1 juli

Serneke deltar på Almedalsveckan och vi ser fram emot intensiva dagar med bra samtal kring viktiga frågor som hållbarhet, digitalisering och att bygga med kunden i fokus för samhällets bästa. Vårt syfte med att åka till Almedalen är både att prata om vårt uppdrag att bygga ett bra samhälle för alla och, viktigast av allt, att få delta i diskussioner med andra aktörer och inspireras av vad som händer i omvärlden oavsett bransch. För oss är Almedalen en plats som ger energi och förutsättningar för nya idéer, bra samarbeten och för att delta i viktiga diskussioner som driver branschen framåt.

 

Vi har flera representanter på plats och tar gärna spontana eller bokade möten. Vill du träffa oss, kan du gärna boka ett möte via länken på denna sida.

Var hittar du oss under veckan? Välkommen att ta del av nedan diskussionsforum. 


Onsdagen 28/6
Har vi sunda relationer i byggbranschen? (Slutet rundabordssamtal)
Arrangör: Fråga Lou och Serneke Group AB
Inom byggbranschen talar vi mer och mer om samverkan samtidigt som projekt i samverkansformer, eller partnering, blir allt vanligare. Trots det tenderar man i alltför många relationer att betrakta andra parter som motståndare snarare än medspelare och oaktat allt tal om samverkan blir stämningen i entreprenadprojekt alltmer konfrontatorisk, mer juridisk. Och därmed mindre sund. Tvister är alltför vanliga och parter på båda sidor lägger ned alldeles för mycket tid och pengar på en process där ingen ändå står som vinnare. Varför har vår bransch hamnat här? Vad ska till för att vi, byggare såväl som beställare, kan skapa sundare relationer?


Deltagare:

  • Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige
  • Daniel Modéus, Jurist Serneke Sverige
  • Catarina Ekberg, Chef Projektutveckling Ica Fastigheter
  • Kim Vestin, Byggchef Hemsö
  • Dan Sandén, VD Framtiden Byggutveckling AB
  • Kajsa Hessel, VD Svensk Byggtjänst
  • Peter Jacobsson, Projektchef Intea
  • Veronica Beckius, Affärsutvecklare Castellum
  • Susanne Essehorn, Chef Marknad och Affär Specialfastigheter
  • Michael Larsson, VD Archus Development


Öppna seminarium vi deltar i

Onsdagen: 28/6

Är samhällsfastigheter konjunkturens nästa offer? Hur löser vi försörjningen när ekonomin försvagas?
Arrangör: Fråga Lou, Serneke Group AB, Hemsö Fastighets AB, Samfastigheter AB, Fastighets AB Stenvalvet

Läs mer i Almedalens officiella programSe klimatmöjligheterna i stadsutveckling
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

Läs mer i Almedalens officiella programÄr det rimligt att skattelagstiftning hindrar effektiva energilösningar?
Arrangör: Business Arena


Läs mer i Almedalens officiella program


Torsdagen 29/6

Går det att bygga bort ensamhet?
Arrangör: Sustainable innovation och Serneke
Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i Sverige. Folkhälsomyndighetens undersökning "Hälsa på lika villkor" visar att nästan var fjärde person över 16 år besväras av ensamhet och isolering. 

I forskningsprojektet H22 Alone Together har vi undersökt hur människor påverkas av boende och upplevd ensamhet. Utifrån dialoger med medborgare, djupintervjuer och inspiration från olika bostadsprojekt både i och utanför Sverige landade vi i en ny bostadstyp: H22-huset. Huset är en unik lösning för människors behov av samhörighet och hållbarhet i en alltmer urbaniserad och ensam värld. Med H22- huset hoppas vi kunna inspirera beslutsfattare, arkitekter och stadsplanerare till att skapa levande bostäder som främjar gemenskap.

Varmt välkommen att höra om H22-huset som motverkar ensamhet. Välkommen också att höra den efterföljande diskussionen med aktuella aktörer med ansvar för bostadsutveckling.


How to tackle changing conditions for sustainable business in Asia
Arrangör: Business Sweden
Hållbart företagande är ett genomgående tema för svenska bolag i Kina, Indien, Mellanöstern, Europa och Nordamerika. Vi följer det globala affärslivet i takt med solen i ”tidszonsdiskussioner” med fokus på exportmöjligheter och riskscenarios.

Läs mer i Almedalens officiella program

 

Boka ett möte med oss!

Tveka inte att höra av dig om du vill träffa någon av oss från Serneke under Almedalsveckan. Vi vill gärna diskutera gemensamma frågor och bygga bra relationer.

Kontakta oss för att träffas i Almedalen
H22 Alone Together    
Ett samverkansprojekt för att möta framtidens boendefrågor under stadsmässan H22 city expo