Frihamnsdagarna - Sveriges nya arena för fria samtal

Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans. Därför behövs Frihamnsdagarna. En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt.

Idén om Frihamnsdagarna föddes våren 2021 och första genomförandet ägde rum i september samma år. Då deltog 400 talare och flera tusen människor besökte Frihamnen och ännu fler följde det streamade programmet. Inför 2022 bjuds alla partiledare in och evenemanget blir större. Från två till tre dagar. Frihamnsdagarna gör också en projektsatsning för att nå unga och förstagångsväljare.

Karlastaden – ett Manhattan på Hisingen, varför då? 

Torsdagen den 25/8 kl. 12.00-12.45 håller vi i ett seminarium med flera gäster där vi diskuterar frågan om att bygga högt.

I Karlastaden på Lindholmen ska tre av stadens högsta hus växa fram. Varför skapar man en stadsdel med skyskrapor på Hisingen, och vad ska Karlastaden tillföra Göteborg?

Dessa frågor kommer vi att ta upp i seminariet och hoppas att du gärna deltar i diskussionen!

Medverkande:

Ola Serneke, VD Serneke invest

Björn Siesjö, Stadsarkitekt

 

Frihamnsdagarna 2022

Läs mer om frihamnsdagarna och årets program här

Frihamnsdagarna 25-27 augusti

Karlatornet

Med sina 73 våningar och 245 meter över marken kommer Karlatornet att bli nordens högsta byggnad.

Läs mer