Visselblåsning

Serneke strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos Serneke och för personer med motsvarande ställning hos Sernekes underentreprenörer och leverantörer. 

I första hand uppmanar vi medarbetare att vända sig till sin chef. Om man inte vill eller kan vara öppen med sin identitet erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera farhågor.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och uppförandekod och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Man behöver inte ha bevis för sin misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga anonymitet hanteras tjänsten av en extern part - WhistleB. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Till rapportering