Botanhuset

Botanhuset

Serneke har fått uppdraget att renovera det hundraåriga Botanhuset vid Naturhistoriska Museet i Stockholm. Totalrenoveringen genomförs för att skapa funktionella arbetslokaler och en god miljö för de stora botaniska samlingar som förvaras i byggnaden. Beställare är Statens Fastighetsverk, SFV.

− Med stort engagemang tar vi oss an renoveringen av denna vackra och historiska byggnad. Vi ser fram emot ännu ett gott samarbete med SFV och att få bidra till att de botaniska samlingarna, som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, bevaras för framtidens generationer, säger Marlene Wiberg, arbetschef Serneke.

Uppdraget innefattar en invändig ombyggnad och utvändiga markarbeten. Bland annat ska ett nytt ventilationssystem monteras och tekniska installationer uppdateras till dagens standard. Detta med så små ingrepp i stommen som möjligt. Mitt i huset kommer det pampiga trapphuset få en ny färgsättning för att återskapa den ursprungliga karaktären. 

− Huset som är mer än hundra år har ett stort renoveringsbehov eftersom ingen mer omfattande upprustning har gjorts sedan dess. Det känns det bra att tillsammans med vår upphandlade entreprenör Serneke kunna skapa en bättre arbetsmiljö med mer väldisponerade lokaler, byta ut uttjänt teknik och göra huset mer tillgängligt, säger Charlotta Andersson Lund, Statens fastighetsverk, projektägare för renoveringen.

Botanhuset ritades av Axel Anderberg och invigdes 1916. Huset byggdes för att vara ett botaniskt museum. 1935 blev Naturhistoriska riksmuseet och Botanhuset klassat som statligt byggnadsminne. Verksamheten har sedan 70-talet bestått av forskning och förvaring av de stora botaniska samlingarna.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Region:
Region Öst
Kund:
Statens Fastighetsverk