Djäknehuset

Djäknehuset

På uppdrag av Skara kommun utför vi en ombyggnation av Djäknehuset. Den kulturminnesmärkta skolbyggnaden från 1871 ska bli stadens nya stadshus och arbetsplats för 110 kommunanställda. 

– Som en del av Sernekes fortsatta etablering i Skaraborg är detta ett projekt som är av yttersta vikt för oss. Dels för att Skara kommun är en jätteintressant beställare, dels för att just detta projekt handlar om en annorlunda och viktig ombyggnad för staden. Vi är övertygade om att vårt arbetssätt och inställning kommer att göra detta till ett lyckat samarbete med Skara kommun, säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke Bygg.

– Djäknehuset bjuder på en fin historisk miljö mitt i Skara, det är något vi ska vara stolta över. Vi bevarar viktiga arkitektoniska och historiska detaljer och miljöer i huset samtidigt som vi moderniserar det vi måste för att få ett väl fungerande stadshus för såväl invånare, politiker och tjänstemän. Det känns också fantastiskt bra att om bara ett och ett halvt år kunna öppna skolans gamla lokaler för allmänheten så att fler kan njuta av miljön, säger projektledare och kommunutvecklare Malin Tell.

Enligt samverkansavtalet ska projektet genomföras i två faser där fas 1 omfattar planering och projektering och där en slutlig budget för ombyggnaden ska tas fram. Fas 2 omfattar produktion och överlämning.

Byggstart skedde våren 2018 och hösten 2019 var det nya stadshuset klart för inflyttning.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Väst
Kund:
Skara kommun

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan