Karlastaden

Karlastaden

Visionen om en öppen blandstad är viktig. Ett modernt Göteborg behöver det, mer än någonsin. Vad som skiljer den här visionen från många andra visioner kring liknade projekt, är att den här gången lämnar handen ritbordet, greppar en spade och rör upp byggdamm.

När vi är klara kommer Karlastaden vara en attraktiv, förtätad blandstad som kröns av en skyskrapa som sträcker sig 245 meter rakt upp i luften. Helt enkelt för att ibland är det smartaste sättet att bygga tätt att bygga högt. Utsikten får du och alla andra göteborgare på köpet - utsiktsplatsen i tornet kommer nämligen att vara öppen och tillgänglig för allmänheten året om.

Vi vill skapa en stadsdel som får alla göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig.

Det är människor som skapar attraktiva områden. Människor som besöker restauranger, caféer och skapar underlag för butiker och servicefunktioner. Trots att vi sägs vara reserverade här uppe i Norden är det när det är folkliv som vi trivs. Det är då spontana möten uppstår, idéer föds och gemenskap och trivsel skapas.

Om människorna trivs, då stannar de. Och stannar de, då har man skapat en stadsdel som lever. Som det som idag kallas innerstaden, men där går det inte att bygga mer – det är helt enkelt för trångt.

Så för att skapa ett nytt attraktivt läge i Göteborg tänkte vi bortåt och uppåt. Knappt tio minuter med kollektivtrafik från city hittar man Lindholmen och Karlastaden. Det är här vi bygger vår idé om en förtätad blandstad med 2 000 lägenheter (på sammanlagt 200 000 kvadratmeter) – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera.

Och mitt i alltihop reser sig den 245 meter höga skyskrapan, som ett tydligt bevis på att en ny stadsdel har kommit till stan. Och att en förtätad blandstad kan byggas på både bredden och höjden.

Läs mer om våra lägenheter i Karlastaden på Serneke Bostad.


Fakta om Karlastaden:
Området omfattar en markyta på ca 32 000 kvm och kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Karlastaden utvecklas av Serneke och har en beräknad omsättning på 10 miljarder kronor över 6-7 år. Ola Serneke, grundare till Serneke Group, är initiativtagare till projektet.

Just ny byggs: 

Karlatornet - Nordens högsta hus. 
Kvarteret Capella - Hälsans och utbildningens hus åt Hemsö samt 180 hyres- och bostädsrätter åt Tosito

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter
Region:
Region Göteborg
Kund:
Egenutvecklat

Kontaktperson

Johan Live

Kommunikationschef

Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg