Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

I centrala Varberg har vi byggt om och till Galleria Trädgården till ett värde av cirka 87 miljoner kronor. 

Galleria Trädgården i Varberg har  utökas med ytterligare två våningar om totalt 5600 kvadratmeter. Befintliga lokaler har byggts om och grundförstärkts samt rustats upp med nya rulltrappor, hissar, ny fasad och nytt skärmtak.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Syd
Färdigställande:
Sommar 2017

Kontaktperson

Stefan Andersson

Arbetschef, Varberg

Susvindsvägen 8, 432 31 Varberg