Göteborg Energi

Göteborg Energi Rantorget

Uppdraget åt Göteborg Energi på Rantorget stod klart sommaren 2014. Vi byggde en cirka 7 500 kvm stor kontorsbyggnad samt gjorde en total ombyggnation av den 16 000 kvm befintliga byggnaden.

Projektet var uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och stod klar för inflyttning under våren 2013. Etappen omfattade nybyggnation av totalt 7500 kvm kontorsyta som ansluter till den befintliga byggnaden genom en ljus entrégård.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Det har blivit väldigt fint och medarbetarna trivs bra i de nya lokalerna, berättar Tomas Reuterberg, projektchef på Göteborg Energi.

Den andra etappen omfattade total ombyggnation och en uppdaterad utvändig profil på den cirka 16 000 kvm stora befintliga byggnaden.

Byggnaden har klassificerats som en Green Building vilket bland annat innebär att engergiförbrukningen ligger på en mycket låg nivå. Det möjliggjordes genom energismarta lösningar som täta fönster, god isolering, solceller, nettoenergitillskott och sol-avskärmingar. De höga kraven från projektdirektiven har nåtts med god marginal.

Projektet drevs som en samverkansentreprenad vilket innebar att parterna tagit ett gemensamt ansvar och styrt mot budgetmål, som varit öppna och kända för båda parter. Den totala kontraktssumman landade strax under 330 Mkr. Byggherrens totalbudget, som beslutades skiftet 2010/2011 har hållit hela vägen in i mål, mycket tack vare det ömsesidiga drivet och utbytet parterna emellan som samarbetsformen innebar.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 maj 2011
Färdigställande:
Sommaren 2014