Kongresshuset i Borås

Kongress-huset i Borås

Folkets hus i Borås byggdes under 1940-talet och när det nu är i behov av en upprustning är det vi som fått uppdraget. Beställare är det kommunalägda fastighetsbolaget IBAB och summan för projektet uppgår till crika 160 miljoner kronor.

Byggnaden ritades av Boråsarkitekten Gunnar Jonsson år 1939 och har sedan dess både byggts om och till flertalet gånger. Den här gången handlar det om en mer omfattande upprustning där byggnaden ska restaureras till sitt ursprungliga skick och nya byggnader ska tillkomma.

Folkets hus blir ett kongresshus med en total yta på 7500 m². Kongresshuset kommer att innefatta en utställningshall, restaurang och café och en stor sal med balkong som går att dela upp i flera mindre salar. Tanken är att rekonstruera byggnadens funktion som viktig mötesplats, vilket också ligger i linje med Borås Vision 2025 där första punkten handlar om vikten av möten.

-Vi är väldigt stolta över att få vara med och utveckla ett av Borås mest intressanta hus till ett högkvalitativt kongresshus, säger Peter Andersson, arbetschef på Serneke.

Projektet kommer utföras genom avtalsformen partnering.

Bild: Tengbom arkitekter

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Väst
Kund:
IBAB

Kontaktperson

Peter Andersson

Arbetschef, Borås/Alingsås

Humlegatan 15, 504 51 Borås