Pergolan

Pergolan

Vi bygger kontorshuset Pergolan i Skövde på uppdrag av Kreativa Hus i Skövde AB. Ordern är värd omkring 99 miljoner kronor. 

Kontorshuset Pergolan blir en helt ny byggnad i Gothia Science Park i Skövde och tillför området drygt 6 000 kvadratmeter kontorsyta i sju plan. Beställare är Kreativa Hus Skövde AB, ett helägt kommunalt bolag vars uppdrag är att tillhandahålla lokaler för expansion och nyetableringar för företag.

Byggstart skedde oktober 2017 och Pergolan stod klar i april 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Väst
Projektstart:
2 oktober 2017
Färdigställande:
Mars 2019
Kund:
Kreativa Hus i Skövde AB

Kontaktperson

Patrik Sjögren

Arbetschef, Skövde

Bangårdsgatan 8, 541 34 Skövde