Prioritet Serneke Arena

Prioritet Serneke Arena

Prioritet Serneke Arena är Nordens största multisportanläggning. Byggnadens volym är på ca 45 300 m² och budgeten för uppförandet var ca 800 miljoner kr. Arenan innehåller skidanläggning inomhus, fullstor fotbollsplan, skolor, hotell, gym med mera. 

En ny sorts arena

Idén till att bygga sportanläggningen skapades i mitten av 2000-talet genom en dialog mellan Ola Serneke, Änglagårdsskolan och IFK Göteborg. Tanken var att uppföra en unik skola med egna träningslokaler och på så sätt ge förutsättningar för ungdomar att spela fotboll året om och i förlängningen ta tillvara på unga fotbollstalanger.

Det visade sig vara svårt att få ekonomisk bärighet i ett sådant projekt vilket gjorde att projektet utvecklades till fler verksamheter och hyresgäster. Resultatet av detta är denna unika multisportanläggning med en skidanläggning inomhus, fullstor fotbollsplan, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, restaurang, konferens, gym, skadeklinik för idrottare, idrottshotell m.m.

Runt 3 300 åskådare får plats i den största hallen. Med en yta på 45 300 m² är byggnaden en av Göteborgs största. Anläggningen är Nordens största men projektet är inte bara unikt ur ett idrotts- och samhällshänseende utan också ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Många arenor i Sverige har svårt att få verksamheten att gå ihop. Prioritet Serneke Arena är fylld med hyresgäster och projektet ger avkastning. 

Grundare som brinner för Göteborg

Tillsammans med Prioritet Finans gjorde vi arenabygget möjligt att genomföra. Vi äger anläggningen och har genom stor entusiasm och gemensamma krafter drivit projektet i hamn.

Både Prioritet Finans och Serneke har en ambition av verka för Göteborg och inte minst Göteborg som idrottsstad. Länken mellan företagen är just idrotten där båda företagen idag arbetar med några av Sveriges starkaste varumärken, bland andra IFK Göteborg.

Området Kviberg Park

Prioritet Serneke Arena ligger i Kviberg Park i Göteborg. Ett område  Göteborgs Stad har en vision om att utveckla till Sveriges mest attraktiva idrottsområde. Målet är att Kviberg Park ska bli en mötesplats där göteborgare och aktiva från hela landet kan ta del av ett brett aktivitetsutbud och ett levande förenings- och näringsliv med inriktning på idrott, rekreation, hälsa och kultur.

Öppnande

Byggnationen av anläggningen påbörjades hösten 2012 och arenan öppnade för allmänheten den 10 juli 2015. Det var i samband med öppningen som arenan fick namnet Prioritet Serneke Arena, från att tidigare ha hetat Göteborgs Nya Arena. 

Prioritetsernekearena.se

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter / Sportanläggning / Offentlig sektor
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 augusti 2012
Färdigställande:
Sommaren 2015
Kund:
Egentuvecklat

Kontaktperson

Patrik Lindström

Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg