Ringhals kärnkraftverk

Ringhals kärnkraftverk

I tuff konkurrens blev vi utvalda att på totalentreprenad uppföra en nybyggnad av kontor och utbildningslokaler vid Ringhals kärnkraftverk. Byggnaden uppfördes i två plan och omfattar drygt 7000 kvm.

Entreprenaden pågick mellan juli 2008 och januari 2010. Projektsumman uppgick till cirka 110 miljoner kronor. 

Fokus i projektet, förutom väl genomarbetad teknisk funktionalitet, låg på miljö, energieffektivitet, arbetsmiljö, spännande arkitektur och en hel del nytänkande.

Vattenfall hade mycket höga ambitioner avseende energieffektiviteten i projektet och vi levererade en färdig produkt som inte bara motsvarade dessa krav, utan även höjde effektiviteten ytterligare.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Syd
Färdigställande:
Januari 2010
Kund:
Vattenfall