Stora Höga

Stora Höga

Vårt egna projekt i Stora Höga, utanför Stenungsund, fick godkänd entreprenad i maj 2014. Fastigheten rymmer en vårdcentral, apotek och kontorslokaler.

Projektet utfördes via ett samarbete mellan Sernekes avdelningar i Trollhättan och Göteborg. Byggnationen pågick från juni 2012 och färdigställandet skedde vecka 20, 2013.

Fastigheten är ritad av OkiDoki Arkitekter och byggnadens totala storlek är på 1 300 m². Projektsumman uppgick till 23 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Kommersiella fastigheter
Region:
Region Väst
Projektstart:
1 mars 2012
Färdigställande:
Maj 2013

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan