Etik

Etiskt förhållningssätt och schyssta affärer

För oss är det viktigt att alltid agera etiskt korrekt och respektera de lagar och regler som gäller. Vi har också nolltolerans mot alla former av korruption, mutor och bestickning.

Vi ger våra medarbetare stor frihet under ansvar och uppmuntrar ett snabbt och offensivt ledarskap. Kulturen uppmuntrar engagemang, ansvarstagande och god etik i kundrelationer och ett positivt samspel med samhället i stort.

Branschöverenskommelse mot mutor

Vi står helhjärtat bakom den överenskommelse som 2015 undertecknades av flera ledande aktörer inom den svenska byggbranschen för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Utöver flera rikstäckande byggbolag är Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna samt Sveriges Kommuner och Landsting parter med i överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att möta omvärldens krav på ökad transparens. Överenskommelse är både ett ställningstagande och ger konkret vägledning kring exempelvis representation och sponsring

Bra kvalitet

Kunden och samhällets behov är grunden i vår verksamhet, därför ska varje leverans vara en bra referens för framtida uppdrag. Vår uppgift är att alltid tillgodose bästa möjliga leverans till kunden, skapa långsiktiga kundrelationer och se till att alltid leverera hög kvalitet för att nå dit. Genom en öppen dialog och regelbundna uppföljningsmöten ser vi till att varje enskilt projekt följer utsatt tidsplan och uppnår kvalitetskraven.

Ett av våra projekt där samarbetet står i absolut centrum är Sylteskolan i Trollhättan, hör våra samarbetspartners berätta.

 

Vill du läsa vår Kvalitetspolicy? Kontakta vår KMA-avdelning så hjälper vi dig.

Samarbetet på Sylteskolan

 

Långsiktig hållbarhet – i dag och för nästa generation