Minnebergsskolan

Minnebergsskolan

I Arvika har vi byggt högstadieskolan Minnebergsskolan med plats för upp till 900 elever.

I nära samverkan med det kommunala bolaget Arvika Fastighets AB har vi byggt den nya skolan i centrala Arvika. Projektet stod klart sommaren 2021 och de första eleverna började hösten samma år. Skolan är byggd i trä och består av fem huskroppar som är mellan två och tre våningar höga.

 

De olika huskropparna är i sin tur indelade i hemvister. Varje hemvist har plats för upp till hundra elever, där större delen av deras undervisning kommer bedrivas. På så sätt minimeras förflyttningen i skolan och eleverna får en tryggare miljö.

 

Skolans utformning med olika hemvister är ett resultat av att man i projektet tagit stor hänsyn till forskning kring elevers mående. Förutom hemvisterna har detta påverkat allt från färg och materialval, till utformningen på de L-formade klassrummen med varierande möblering.

 

Hör Arkitekterna berätta om skolans unika utformning.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Mitt
Kund:
Arvika Fastighets AB