Bona Terra

Bona Terra

Vi har tecknat ett samverkansavtal med ICA Fastigheter AB för projektering av ett helt nytt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter i Brunnshög i Lund.

Avtalet mellan Serneke och ICA Fastigheter AB avser att i samverkan projektera och bygga ett helt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter bestående av bland annat en ICA-butik och 258 hyreslägenheter.

– Det är ett spännande projekt som vi är väldigt glada över att arbeta vidare med i samverkan med ICA Fastigheter. Samarbetet har startat på bästa sätt och vi ser fram emot ett givande projekt tillsammans. Extra tillfredsställande är det fokus på hållbarhet som finns i projektet samt att få fortsätta i arbetet med att utveckla området Brunnshög, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Serneke Sverige i Brunnshög. Nu ser vi fram emot att förverkliga ett modernt och hållbart kvarter med fokus på människorna som kommer att bo och leva här, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Samverkansprojektet är uppdelat i två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en allmänt hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Region:
Region Syd
Kund:
ICA Fastigheter AB

Kontaktperson

Carl Hagberg

Arbetschef, Malmö

Östergatan 18, 211 25 Malmö