Ångfärjan

Ångfärjan

På Ångfärjetomten i Helsingborg utförde vi ett anläggningsprojekt till ett värde av cirka 25 miljoner kronor. Uppdragsgivare var Helsingborgs stad som efter många års diskussioner fick klartecken att förbereda området för byggnation av bland annat en hotell-och kongressanläggning.

Vid Ångfärjestationen i Helsingborg byggde vi om kajerna och fyllde hamnbassängen på ett 1550 kvm stort område utmed Hamntorgets södra kaj. Här förbereddes grundläggningen för Ångefärjestationens nya placering. Efter projektets slut bebyggs nu området av såväl bostäder som hotell-och kongressanläggning.


Bild: Jais Arkitekter AB

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Skåne / Region Syd
Färdigställande:
Januari
Kund:
Helsingborgs stad

Kontaktperson

Christoffer Bergqvist

Arbetschef, Malmö

Östergatan 18, 211 25 Malmö