Parkeringshus i Lerum

Parkerings- hus i  Lerum

Lerums Kommun tilldelade Serneke Anläggning uppdraget att uppföra ett parkeringshus vid Stationsvägen i centrala Lerum. Med sin placering nära det planerade resecentrumet underlättar parkeringshuset för resenärer som åker kollektivt.

I parkeringshuset kan resenärer som färdas med tåg eller buss från Lerum parkera sin cykel eller bil. Via en anslutande bro kan resenärerna komma ut på tågperrongen eller ta sig till planerade intilliggande resecentrum. Lättillgängliga cykelparkeringar underlättar för Lerums invånare att välja cykeln istället för bilen till stationen.

Parkeringshuset invigdes 1 juni 2017. Projektsumman uppgick till cirka 60 miljoner kronor.

– Det är lika mycket en cykelparkering som bilparkering. Taket är täckt av solceller som i huvudsak gör p-huset självförsörjande på el, säger Erik Seilinger, projektledare på Lerums kommun.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Region Göteborg
Färdigställande:
1 juni 2017
Kund:
Lerums Kommun