E-City

E-City

När e-handelsföretaget Boozt Fashion etablerade sig med ett nytt logistikcenter i en 43 500 kvadratmeter stor byggnad utanför Ängelholm utförde Serneke Anläggning markarbetet på logistikytan.

Uppdraget inkluderade schakt, grundläggning, överbyggnad samt ytarbete utanför själva byggnaden.

Arbetet stod klart våren 2017. Projektet var etapp 2 i uppförandet av E-City Engelholm. Hela området omfattar 77 000 kvadratmeter logistikyta och är beläget i Norra Varalöv utanför Ängelholm. Uppdragsgivaren Queenswall AB är ett dotterbolag till Catena.  

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Skåne / Region Syd
Projektstart:
17 april 2016
Färdigställande:
Våren 2017
Kund:
Queenswall

Kontaktperson

Christoffer Bergqvist

Arbetschef, Malmö

Östergatan 18, 211 25 Malmö