Björlanda skolan

 

Vi hade generalentreprenad på projektet Björlandaskolan åt Lokalsekretariatet, Göteborgs Stad.

Entreprenaden påbörjades under vintern 2009 och fortskred sedan under drygt 1 år. Projektsumman uppgick till cirka 40 miljoner. Projektet avslutades i december 2010.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Västra Götaland
Färdigställande:
December 2010