Campus Eskilstuna

Campus Eskilstuna

Serneke har byggt ett campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Projektet hade ett ordervärde omkring 700 miljoner kronor.

Tillsammans med MDH och Eskilstuna kommun skapade vi ett levande och modernt campus där alla verksamheter samlas på ett ställe. Den nya högskolebyggnaden finns på Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset var belägna. 

Serneke förvärvade i samband med affären aktierna i det fastighetsägande bolaget NYAB av Eskilstuna kommun. I mars 2017 sålde Serneke samtliga aktier i projektbolaget till Hemsö Fastighets AB. Hemsö blev därmed långsiktig ägare och förvaltare av fastigheten. Hyresavtalet med högskolan löper på 20 år.  

Den 12 juni 2017 togs det första spadtaget av två studenter från Mälardalens studentkår. Närvarade gjorde även Paul Pettersson, rektor MDH, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun och Sernekes vd Ola Serneke. Campus Eskilstuna stod klart hösten 2020. Omkring 4 000 studenter och 300 anställda pluggar och arbetar vid det nya campuset som rymmer en yta på 20 000 m².

Pressmeddelande 2017-03-14 
Serneke och Pareto säljer Campus Eskilstuna till Hemsö

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Öst
Projektstart:
12 juni 2017
Färdigställande:
2020
Kund:
Mälardalens högskola

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping