Östra torn förskola

Östra torn förskola

Vi blev av Lundafastigheter tilldelade uppdraget att bygga förskolan Östra Torn i Lund.

Projektet var en totalentreprenad och omfattade nybyggnad av en förskola i ett plan med 6 förskoleavdelningar, personalutrymme och mottagningskök.

Den färdiga byggnaden har minimal hälso- och miljöpåverkan under hela sin livscykel. Driften är energieffektiv med låga utsläpp av växthusgaser.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Skåne
Projektstart:
1 november 2011
Färdigställande:
Mars 2012
Kund:
Lundafastigheter

Kontaktperson

Kristian Jansson

Regionchef, Syd

Östergatan 18, 211 25 Malmö