Vattenledningar i Öxeryd

Vatten- ledningar i Öxeryd

Vi fick i uppdrag av Lerums kommun att bygga ut vattenledningar i Öxerydsområdet i Lerum. Ett projekt som stod färdigt sommaren 2014.

I Öxerydsområdet ca sex km sydost om Lerums centrum gjorde vi en utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar.

Projektet omfattade utbyggnad av ca 2 500 meter vatten- och spillvattenledningar i befintliga gator, varav större delen av sträckan utgjordes av bergschakt. I projektet ingick även sju pumpstationer och servisavsättningar till befintliga fastigheter samt upprustning av befintliga gator. 

Uppdraget var en generalentreprenad med ett mängdkontrakt på ca 19 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund / Infrastruktur
Region:
Region Göteborg
Projektstart:
1 mars 2013
Färdigställande:
Augusti 2014
Kund:
Lerums kommun